Vedoucí lékařka ambulance klinické onkologie Iveta Lašková. Foto: Nemocnice Břeclav

Onkologická ambulance pomáhá už 10 let

 BŘECLAV (luk) – V Nemocnici Břeclav byla ambulance klinické onkologie zřízena před deseti lety.

Vedoucí lékařka Iveta Lašková a tým tří zdravotních sester se zde starají o pacienty s onkologickým onemocněním z celého Břeclavska, Hustopečska a Mikulovska.

Potřeba zavedení tohoto pracoviště vyplynula ze stále narůstajícího počtu pacientů s onkologickými onemocněními. Ambulance úzce spolupracuje s onkologickými centry v Brně a také RTG mamocentrem na poliklinice v Břeclavi.

„Onkologická ambulance přebírá do své péče pacienty s nově zjištěným nádorovým onemocněním na jiných odděleních nemocnice nebo v mamocentru. Dále jsou k nám posíláni pacienti s diagnózou onkologického onemocnění z celého našeho regionu. Část pacientů nás vyhledá sama anebo je odeslána praktickým lékařem s podezřením na nádorové onemocnění. Součástí provozu je i denní stacionář, kde poskytujeme léčbu chemoterapií a podpůrnou infuzní léčbu. Nedílnou součástí naší práce je sekundární prevence a dispenzarizace nemocných po léčbě.  Spolupracujeme,  kromě jiných pracovišť naší nemocnice, také s psycholožkou, která pacientům případně i  jejich rodinným příslušníkům pomáhá v těžké životní situaci, nebo s nutriční terapeutkou při skladbě vhodného jídelníčku apod.,“ uvedla vedoucí lékařka Iveta Lašková.

V rámci onkologie je břeclavská nemocnice schopna poskytnout většinu vyšetření a onkologickou léčbu, s výjimkou ozařování a systémové onkologické léčby, která je vázána zdravotními pojišťovnami k aplikaci v komplexních onkologických centrech. „Proto úzce spolupracujeme s fakultními nemocnicemi v Brně Bohunicích a U Svaté Anny a s Masarykovým onkologickým ústavem. Jednou týdně do naší ambulance přijíždí na konzultace specialista Otakar Bednařík z onkologického centra  FN Brno Bohunice.  Pacienti tedy nemusí absolvovat úmorné cesty za vyšetřením a léčbou do Brna,“ doplnila Iveta Lašková.

Výskyt onkologických onemocnění je na Břeclavsku srovnatelný s jinými okresy v rámci Jihomoravského kraje. Ročně břeclavská ambulance klinické onkologie zaznamená asi 200 nových pacientů s onkologickým onemocněním a aplikuje se zde přibližně 1.000 chemoterapií.

„Mezi nejčastější diagnózy patří kolorektální (tlusté střevo) a plicní karcinom, u žen karcinom prsu, u mužů karcinom prostaty. Zde bych chtěla zdůraznit, aby lidé nepodceňovali příznaky onemocnění. Může jít v mnoha případech o banální věci, ale také o včasné odhalení případného onkologického onemocnění. A čím dříve lékař takové onemocnění odhalí, tím se  zvyšuje naděje na uzdravení. V rámci primární prevence pacienti od 50 let prostřednictvím praktického lékaře při preventivních prohlídkách absolvují vyšetření stolice na okultní krvácení a nově od 55 let také kolonoskopii, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Ženy by měly 1x měsíčně provádět samovyšetření prsou, 1x ročně by měly absolvovat gynekologické vyšetření a od 45 let 1x za 2 roky mamografii. U mužů od 50 let se v rámci prevence rakoviny prostaty provádí odběr krve na PSA.“ upozornila na potřebu zodpovědného přístupu k vlastnímu zdraví doktorka Lašková.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Odhalení pomníku pilota J. Broučka

BŘECLAV / ulice U Tržiště, Břeclav a kino Koruna 13. 7. 2024 16:00 – 18:00 …