Vedoucí lékařka ambulance klinické onkologie v Nemocnici Břeclav Iveta Lašková. Foto: Jiří Lukeš

Onkologická ambulance funguje v Břeclavi již deset let

BŘECLAV (luk) – V Nemocnici Břeclav byla ambulance klinické onkologie zřízena před deseti lety. Vedoucí lékařka Iveta Lašková a tým tří zdravotních sester se zde starají o pacienty s onkologickým onemocněním z celého regionu.

Potřeba zavedení tohoto pracoviště vyplynula ze stále narůstajícího počtu pacientů s onkologickými onemocněními. Ambulance úzce spolupracuje s onkologickými centry v Brně a také RTG mamocentrem na poliklinice v Břeclavi.

„Onkologická ambulance přebírá do své péče pacienty s nově zjištěným nádorovým onemocněním na jiných odděleních nemocnice nebo v mamocentru. Dále jsou k nám posíláni pacienti s diagnózou onkologického onemocnění z celého našeho regionu. Část pacientů nás vyhledá sama anebo je odeslána praktickým lékařem s podezřením na nádorové onemocnění. Součástí provozu je i denní stacionář, kde poskytujeme léčbu chemoterapií a podpůrnou infuzní léčbu. Nedílnou součástí naší práce je sekundární prevence a dispenzarizace nemocných po léčbě.  Spolupracujeme, kromě jiných pracovišť naší nemocnice, také s psycholožkou, která pacientům případně i jejich rodinným příslušníkům pomáhá v těžké životní situaci, nebo s nutriční terapeutkou při skladbě vhodného jídelníčku a podobně,“ uvedla vedoucí lékařka ambulance klinické onkologie Iveta Lašková.

V rámci onkologie je nemocnice schopna poskytnout většinu vyšetření a onkologickou léčbu, s výjimkou ozařování a systémové onkologické léčby, která je vázána zdravotními pojišťovnami k aplikaci v komplexních onkologických centrech. „Proto úzce spolupracujeme s fakultními nemocnicemi v Brně Bohunicích a U Svaté Anny a s Masarykovým onkologickým ústavem. Jednou týdně  do naší ambulance přijíždí na konzultace specialista Otakar Bednařík z onkologického centra  Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Pacienti tedy nemusí absolvovat úmorné cesty za vyšetřením a léčbou do Brna,“ doplnila Iveta Lašková.

Výskyt onkologických onemocnění je na Břeclavsku srovnatelný s jinými okresy v rámci Jihomoravského kraje. Ročně břeclavská ambulance klinické onkologie zaznamená asi 200 nových pacientů s onkologickým onemocněním a aplikuje se zde přibližně 1.000 chemoterapií.

„Mezi nejčastější diagnózy patří kolorektální (tlusté střevo) a plicní karcinom, u žen karcinom prsu, u mužů karcinom prostaty. Zde bych chtěla zdůraznit, aby lidé nepodceňovali příznaky onemocnění. Může jít v mnoha případech o banální věci, ale také o včasné odhalení případného onkologického onemocnění. A čím dříve lékař takové onemocnění odhalí, tím se  zvyšuje naděje na uzdravení. V rámci primární prevence pacienti od 50 let prostřednictvím praktického lékaře při preventivních prohlídkách absolvují vyšetření stolice na okultní krvácení a nově od 55 let také kolonoskopii, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Ženy by měly jednou měsíčně provádět samovyšetření prsou, jednou ročně by měly absolvovat gynekologické vyšetření a od 45 let jednou za dva roky mamografii. U mužů od 50 let se v rámci prevence rakoviny prostaty provádí odběr krve na PSA,“ připomněla důležitost preventivních opatření Iveta Lašková.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Muzejní noc na Pohansku

25. 5. 2024 Přijďte s námi procestovat historii! Letošní muzejní noc se odehraje na zámečku …