Okresní soud má více soudkyň než soudců

BŘECLAV – Rozhovor týdne s  JUDr. Josefem Mužíkem, předsedou Okresního soudu v Břeclavi, jemuž předsedá  již více jak 10 let .

Kdy jste nastoupil do funkce předsedy Okresního soudu v Břeclavi?

Vedení soudu jsem převzal pověřením předsedy Krajského soudu v Brně po odchodu mé předchůdkyně Oldřišky Zajícové do důchodu 1. září 2003 s tím, že oficiálně jsem byl jmenován předsedou soudu k 1. lednu 2004.

Kolik máte soudců a jak se vám daří řešit přidělené případy?

Na soudě působí 18 soudců, přičemž je však nutno říci, že pro vlastní výkon práce plný stav nejméně v posledních 10 letech nebyl nikdy naplněn, a to zejména vlivem mateřských dovolených, kdy chyběly z tohoto důvodu stále dvě i tři soudkyně. Zatímco trestní úsek nikdy nevykazoval zvýšené problémy, oslabení soudu se projevilo na civilním úseku, kdy se soudci dostávali do časového skluzu, který byl zapříčiněn již výše uvedenými mateřskými dovolenými a v letech 2009 až 2011 také vysokým počtem sporů, který přesahoval možnosti soudce průběžně věci vyřizovat. Jestliže jsou tedy spory nařizovány i s dvouletým zpožděním od data podání, nelze toto v žádném případě přičítat nečinnosti soudců nebo jejich neochotě soudit, ale zejména dvěma výše uvedeným skutečnostem.

 Jaké případy se řeší nejčastěji?

Pokud jde o šíři věcí, které jsou řešeny, je možno konstatovat, že od nového roku přešly na okresní soudy víceméně všechny spory z podnikání, trvalou a častou agendou jsou spory sousedské, spory o určení vlastnictví, spory o plnění závazků, spory vycházející ze zákoníku práce a v neposlední řadě spory týkající se jako následky rozvodu, tedy vypořádání společného jmění manželů. Značná část věcí se týká péče o nezletilé a další opatrovnické agendy. Nelze opomenout ani agendu dědickou a výkonu rozhodnutí.

 Co vám nejvíce komplikuje práci?

Někdy jsou to sami účastníci, kteří podávají návrhy (žaloby), které neodpovídají požadavkům občanského soudního řádu. Dále je to využívání, nechci použít slovo zneužívání, toho, co procesní předpisy účastníkům umožňují, aby zejména, pokud jsou žalováni, vznikaly průtahy v řízení. Někdy komplikuje práci i nefunkční, případně pomalá výpočetní technika. Situaci by prospělo zjednodušení a zpřehlednění procesních předpisů.

Proč je více soudkyň než soudců?

Je pravdou, že na našem okresním soudu působí osm mužů a 10 žen a na celostátní úrovni je situace obdobná. Proč je tomu tak, to by byla spíše otázka na ministerstvo spravedlnosti, které navrhuje jmenování soudců, případně prezidenta republiky, který je jmenuje. Stále ještě je možné hovořit o feminizaci v oblasti soudnictví, a to přesto, že jak již jsem výše uvedl, mateřské dovolené oslabují činnost zejména malých okresních soudů.

Vydal jste již tři knížečky Ftákovin – výroků ze soudních síní. Pracujete na dalších?

Práce na soudě není jednotvárná a při pozorném čtení spisů nebo podání, která se v nich vyskytují, lze nalézt občas i úsměvné výroky. Podařilo se mně sesbírat a vydat již tři díly Ftákovin a dále vyšla čtvrtá knížečka s názvem Perly soudních spisů, kde jsou celé úryvky ze soudních písemností. Samozřejmě se tomuto věnuji i nadále a bude-li zájem ze strany některého nakladatelství, je možné vydat i další publikaci.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Stalo se v uplynulých dnech

BŘECLAV (11.7.2024) – Jeden z asistentů prevence kriminality si při večerní kontrole centra všiml muže, …