Od 1. 5. 2018 bude možné krátkodobé parkování v rezidentních zónách

BŘECLAV

Občané, kteří bydlí v rezidentních zónách, si často stěžovali, že u jejich domů nemohou ani na krátkou dobu zaparkovat například opraváři či řemeslníci. Městští radní se nyní rozhodli těmto požadavkům vyjít vstříc.Městská rada schválila zavedení parkovacích karet pro krátkodobé parkování v rezidentních/abonentních zónách pro fyzické osoby nebo společnosti/organizace, které ve vymezené oblasti nemají trvalý pobyt, vlastnictví nemovitosti, sídlo firmy či provozovnu.

Tyto parkovací karty lze zakoupit ve stanovené úřední době v předprodeji na oddělení Ztrát a nálezů a Správy parkovacích karet a mimo pracovní dobu u stálé služby Městské policie Břeclav, Kupkova 3. Cena parkovací karty je 50 Kč a držitele této karty opravňuje k parkování v rezidentní zóně vždy na dobu nejdéle 24 hodin.

Držitel parkovací karty je povinen čitelně na této kartě vyznačit RZ vozidla, datum a čas zaparkování vozidla v rezidentní zóně a následně kartu viditelně nalepit na vnitřní stranu čelního skla vozidla.

Zdroj: www.mpbv.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Nákup, hledaný a jízda

BŘECLAV (11.6.2024) – Po delší odmlce něco krátkého. Strážníky požádala o pomoc žena, které byly …