Obchvat není politickou agendou, ale skutečným problémem

Reakce MUDr. Oldřich Ryšavého, starosty města Břeclav na rozhovor s poslancemMiloslavem Janulíkem.
Obchvat není politickou agendou, ale skutečným problémem, který den co den trápí Břeclavany.
Není totiž důležité, za čí vlády bude zahájen či dokončen, ale důležité je, aby už byl. Poslanec Miloslav Janulík má určitě pravdu, když v rozhovoru varuje před neuváženými kroky radnice. Jistě má na mysli například jednání bývalého místostarosty z předchozího volebního období, který spolu se známým odpůrcem dálnice Brno – Vídeň přes Mikulov, absolvoval jednání na ministerstvu dopravy. Tam prosazoval rychlostní obchvat našeho města, což v konečných důsledcích vedlo k zastavení přípravy akce na několik let. Jen pro zajímavost – byl zastupitelem v Břeclavi v dresu poté zrušené organizace ODS, pak přeměněné v OF a nyní je následně v ANO.
Rychlostní řešení je v dotčeném území naprosto nemožné a kdo ho prosazoval, prosazuje či bude prosazovat, říká, že město Břeclav má zůstat bez obchvatu. Můžu vás ujistit, že takovéto kroky v neprospěch města a jeho občanů jsem rozhodně nedělal, nedělám a dělat nebudu.
Tomuto vedení města se povedlo v tomto volebním období především prodloužit platnost územního rozhodnutí, dojednat na ŘSD znovuobnovení projekčních prací na obchvatu, zajistit financování ve spolupráci s bývalým poslancem ODS Pavlem Suchánkem, uzavřít tolik vysmívané memorandum mezi městem, krajem a ŘSD, které je naplňováno například jak při řešení majetkové problematiky, tak při správních řízeních.
Hejtmanu Haškovi se povedlo dojednat s premiérem Fischerem zrušení usnesení vlády o variantním spojení Brno – Vídeň přes Břeclav. To bylo stopkou pro práce na obchvatu. Jsou to vše v terénu neviditelné věci, ale bez nich by nebyly výstupy typu vizualizace obchvatu, jež koluje na internetu.
Jsem rád, že se poslanci k obchvatu hlásí a že městu, kraji a ŘSD v tomto pomáhají. Myslet si však, že vše zařídí sami, je bláhové. Bez vzájemné spolupráce to nepůjde. Proto jsem také inicioval schůzku s poslanci Janulíkem a Petrů, abychom se vyhnuli těmto problémům. Abychom se neosočovali přes noviny a věci pro Břeclav důležité racionálně řešili. Obyvatelé Břeclavi si to totiž od nás nezaslouží.
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města Břeclavi

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …