Novoroční koncert v Ladné

LADNÁ

Obec Ladná Vás srdečně zve na Novoroční koncert v sobotu 7. 1. v 17.00 hod. do místního kostela.

Bude účinkovat Břeclavský komorní orchestr.

Vstupné 100,- Kč, na místě akce v den konání.

Břeclavský komorní orchestr zahájil svoji činnost na jaře v roce 1989. Vedení se ujal Josef Kornfeil, který navázal na dlouholetou tradici orchestrálních sdružení působících při Základní umělecké škole Břeclav po celou dobu její existence. Základ komorního orchestru tvořili učitelé smyčcového oddělení ZUŠ Břeclav, doplněné podle potřeby o hráče dechových nástrojů. Orchestr se brzy stává součástí kulturního života v Břeclavi, účinkuje na příklad na vernisážích v břeclavské galerii a muzeu a řadě dalších akcí pořádaných městem.

V roce 1999 navazuje BKO spolupráci s rakouskými hudebníky. Společný česko-rakouský orchestr Concordia tvoří klasický mozartovský orchestr, který interpretuje díla symfonického charakteru.

V roce 2005 orchestr přijímá pozvání krajanů z USA a za přispění města Břeclavi vycestuje do Houstonu. Zde provádí především českou hudbu s největším zastoupením skladeb v Americe tolik oblíbeného Antonína Dvořáka.

V roce 2011, po odchodu Josefa Kornfeila, se vedení orchestru ujímá Markéta Melkusová a aktuálně mají v jeho složení zastoupení jak učitelé ZUŠ, tak absolventi a současní žáci školy.

Široký repertoárový záběr tělesa zachycuje všechny epochy orchestrální hudby napříč žánry. Tak zvanou vážnou hudbu reprezentují skladby od baroka po současnost a programová skladba je neustále obohacována o jazzové, populární a filmové aranže. Tato dramaturgická otevřenost orchestru umožňuje prezentovat se na akcích nejrůznějšího charakteru. Hlavní náplní činnosti orchestru nadále zůstává vystupování na veřejných akcích pořádaných městem a na četných koncertech, zejména na půdě břeclavské synagogy. Orchestr pravidelně vystupuje u příležitosti konání Noci kostelů a Muzejní noci. Své pole působnosti nadále rozšiřuje o hostování, společné projekty s jinými hudebními tělesy (např. s pěveckým sborem Polyfonie při břeclavském gymnáziu) a spoluprací se sólisty, kteří organizují samostatné koncerty, jako Laďa Kerndl nebo Jiří Zonyga. Orchestr se na posledních vystoupeních představil také v nové podobě, která je založena na propojení s žákovským dechovým BigBandem pod vedením Emila Čapky.

Zdroj: www.ladna.cz, www.breclavskykomorniorchestr.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Zmizela kola z nosičů

BRNO, BŘECLAVSKO: Prohlídka historických zajímavostí města měla pro turisty hořký konec.  Jízdní kola upevněná na …