Nové možnosti využití církevních objektů nabízí portál Církevní turistika

Brno – Na veletrhu Regiontour byl dnes představen  nový portál Církevní turistika, který vznikl péčí brněnské diecéze. Nový projekt je určen nejširší veřejnosti a navazuje na projekty Noc kostelů a Křesťanské Vánoce, které se již několik let těší oblibě stovek tisíců návštěvníků.

Projekt vznikl s tím,, že existuje mnoho farností, které v turistických destinacích vítají návštěvníky, nabízejí jim liturgická, vzdělávací a kulturní setkání s nadějí, že čas dovolené prospěje jejich lidskému i duchovnímu růstu, a v pevném přesvědčení, že ani během volna nemůžeme zapomínat na Boha, který nikdy nezapomíná na nás“. Za tímto účelem se farnosti snaží rozvinout „přátelskou pastoraci“, která jim umožňuje uvítat příchozí v duchu otevřenosti a bratrství a ukázat jim živé a přívětivé společenství.“

Nabídka přitom necílí jen na věřící, ale na kohokoliv, kdo hledá klid nebo obdivuje krásu sakrálních staveb. Aplikace www.cirkevnituristika.cz prezentuje křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

Projekt je tedy zároveň podporou pro farnosti a sbory a dává jim, ve smyslu výše uvedeného poselství, příležitost „představit své umění, tradice, dějiny i mravní a duchovní hodnoty a především dosvědčit svou víru, která tvoří základ všech těchto věcí a dává jim smysl.“

Projekt umožňuje prezentaci všem křesťanským církvím, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR. V současnosti je na webu celkem asi 300 objektů a další budou přibývat.  Z Břeclavska jsou tu zahrnuty například Bořetický kostel sv. Anny, Klobouky u Brna – poutní kaple sv. Barbory, Křepice u Hustopečí – kaple sv. Cyrila a Metoděje, Mikulov-Svatý kopeček s kaplí sv. Šebestiána, Týnecký poutní kostel Stětí sv. Jana Křtitele – pouť k Panně Marii Pomocnici, Valtice – poutní kaple sv. Anny.

Jednotný vizuální styl propojuje jednotlivé aktivity církevní turistiky, prezentuje je navenek, a tak zdůrazňuje a posiluje povědomí veřejnosti o nabídce církevní turistiky. Jeho autorkou je Ing. arch. Magdalena Říčná.

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Aktivity nebyly pohádkově ziskové

Z regionu: Muž z Brněnska ztratil běhen během půl roku skoro dva milióny korun.  Půl …