Monumentální kostel sv.Jana Křtitele v Zaječí se 43 m vysokou věží vytváří nepřehlédnutelnou krajinnou dominantu. Byl zde v pozdně gotickém slohu vystavěn kolem roku 1508.

Noc kostelů zažijeme také na Břeclavsku

BŘECLAVSKO – V pátek 23. května se uskuteční další Noc kostelů, které se pravidelně účastní také mnoho kostelů v našem regionu. Přinášíme vám krátký přehled toho, co si pro vás v jednotlivých kostelech připravili.

MIKULOV
Modlitebna Evangelické církve metodistické
16.00 – 17.00 Naučte se vařit čorbu
Společná příprava speciality vojvodovské (bulharské) kuchyně. Pokud vás zajímá, proč zrovna vojvodovské, přijďte a dozvíte se více o kořenech vzniku metodistického sboru v našem regionu.
17.00 – 17.15 Koncert dětské skupiny Asaf
Křesťanské písně s malou choreografií v podání dětí, které se scházely k nácviku křesťanských písní v průběhu školního roku 2013/2014. Písně jsou ve slovenském a anglickém jazyce.
17.20 – 17.45 Ochutnávka pravé čorby
Co si uvaříme, to si také sníme. A nabídneme i těm, kdo na ochutnávku přijdou.
18.00 – 18:40 Filmové okénko
Promítání krátkého filmu.
Podvečer otevřených dveří, posezení na dvoře s malým občerstvením a možností rozhovorů, komentované prohlídky modlitebny, promítání fotografií a prezentace ze života a historii vzniku farnosti, představení projektu na znovuoživení dvora.

BŘECLAV
Apoštolská církev, Tylova 6, Břeclav – Poštorná (u dětského hřiště za kostelem)
16.00 až 18.00 hod. prohlídka s výkladem, videoprezentace aktivit a návštěva schůzky Royal Rangers.

Církev adventistů sedmého dne – bílý kostel na Jiráskově ulici
14.00 až 16.00 hod. prohlídka kostela.
14.00 až 16.00 hod. výstava obrazů křesťanské malířky Bedřišky Znojemské.
17.00 až 19.00 hod. Letní koncert žáků hudební výuky Dagmar Bohunové s absolventským vystoupením.

Kostel Českobratrské církve evangelické na Náměstí Svobody.
17.00 – 19.00 hodin Prohlídka kostela
Zájemci jsou zváni od 17 do 19 hodin k volné prohlídce funkcionalistického kostela, kde se mohou seznámit také s historií místního sboru.
19.00 – 20.00 Koncert vážné hudby
Na koncertu zazní skladby těchto autorů: Johann Sebastian Bach, Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Georg Philipp Telemann, Claude Debussy, Robert Schumann. Účinkují: Dita Bartolšicová – klavír, Bohumil Kutnohorský – příčná flétna.

ZAJEČÍ
Kostel sv. Jana Křtitele
17.30 – 22.00 Otevření kostela.
18.00 – 18.10 Zahájení Noci kostelů.
18.10 – 18.30 Country kapela Popojedem.
18.30 – 19.00 Literárně dramatický obor ZUŠ Podivín.
19.00 – 19:30 Koncert mužáků z Popic.

BAVORY
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
18.00 – 20.00 Otevřený kostel k prohlídce.

HUSTOPEČE
Kostel sv. Václava a sv. Anežky České
18.00 – 18.05 Slavnostní vyzvánění zvonů.
18.30 – 19.15 Mše svatá, doprovází schola 9´9 a hosté
19.40 – 23.00 Komentované prohlídky kostela, začátek každých 20 minut.
20.00 – 22.00 Kaple Sv. Rocha – možnost komentované prohlídky
20.00 – 22.00 Degustace mešních vín ve farním sále.
21.00 – 21.15 Krátká preludia na harfu a housle
22.00 – 22.15 Krátká preludia na harfu a housle.
23.00 – 23.05 Slavnostní fanfára k ukončení Noci kostelů.

Modlitebna sboru Apoštolské církve
Oficiální začátek programu je stanoven na 18. hodinu.

KLOBOUKY U BRNA
Kostel Českobratrské církve evangelické
18.00 – 23.00 hodin – Noc kostelů s atmosférou 30. let minulého století.
18.00 – 18.45 Farská zahrada patří dětem – setkání dětí i rodičů na zahradě fary, opékání uzenin, povídání, hry.
18.00 – 23.00 Výstava obrazů kloboucké rodačky Aleny Sirné.
18.45 – 19.30 Co je ukryto ve starém kufru – komponovaný program pro děti aneb Bible netradiční formou. Program připravila a povede lektorka neziskové organizace Tim 2,2 Eliška Krmelová.
19.30 – 19.40 Oficiální zahájení Noci kostelů.
19.40 – 20.15 Koncert pěveckého sboru Izmael.
20.30 – 21.00 Vystoupení hudební skupiny mládeže.
21.00 – 21.15 Historie klobouckého náměstí ve fotografii – proměny náměstí v Kloboukách od poloviny 19. století po současnost.
21.30 – 22.30 Kavárna 30. let s programem – atmosféru 30. let umocní posezení v kavárně kostela s obsluhou a programem. V něm vystoupí mladé klavíristky a mužská část pěveckého souboru Izmael též v dobovém oblečení třicátých let.
22.30 – 23.00 Nokturno v setmělém kostele – meditační hudba v kostele osvětleném svíčkami. Zpěv a violoncello Ludmila Nováková, klávesy Jarmila Babáčková.
23.00 – 23.05 Závěrečná modlitba

Krumvíř

V pátek ve 20.00 hod začíná v kostele sv.Bartoloměje v Krumvíři koncert dechového kvarteta Posádkové hudby Olomouc, výstava Jiřího Honisse „Obrázky na skle malované“. Večerem provází P.František Trtílek. Nezapomeňte přijít, posedět, poslouchat,…..

O nás Lidka Pavlovová

Lidka Pavlovová
tel.: 606 181 839 e-mail: pavlovova@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Josef Fröhlich: Dlátem malované

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / muzeum Pod vodárnou 17. 03. – 23. 04. …