il.foto

Nepodceňujte radiační zátěž ve stavbách

BŘECLAVSKO – K přirozenému radioaktivnímu pozadí, ve kterém žijeme, přispívá i záření prvků přítomných v obytných budovách. Zdrojem je kombinace radonu obsaženého v podloží staveb a také v obalových konstrukcích domů.

Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství radionuklidů, které způsobují ozáření osob ve stavbách. Pro člověka není nebezpečný ani tak samotný radon, jako jeho produkty přeměny, které jsou po vdechnutí zachyceny v průduškách a plicích a způsobují jejich ozáření. Toto ozařování bývá považováno za jednu z příčin vzniku rakoviny plic. Jedná se však o dlouhodobou záležitost, neboť k vyvolání nemoci dochází zpravidla až po několika desítkách let pobytu v domě se zvýšenou koncentrací produktů přeměny radonu. Obecně platí, že čím je koncentrace vyšší a čím déle v ní člověk pobývá, tím je riziko vyšší.

Od 90. let mají všichni výrobci a dovozci stavebních materiálů zákonnou povinnost pravidelně proměřovat obsah přírodních radionuklidů ve svých výrobcích. Rizikové mohou být stavební materiály vyrobené nebo získané svépomocí – kamenné obklady nebo staré materiály jako např. výsypy podlah a stropů.

V minulosti byly pro výrobu stavebních materiálů používány i suroviny s vysokým obsahem radionuklidů. Jednalo se o škváru a popílek, které vznikaly spalováním černého uhlí z ložisek s vysokým obsahem uranu. V 60. a 70. letech byly odhaleny v rynholeckém škvárobetonu a poříčském pórobetonu, což byly materiály hojně používané pro stavbu rodinných a panelových domů, velmi proměnlivé koncentrace přírodních radionuklidů. Domy se zjištěnou vysokou koncentrací pak byly za přispění státu nákladně ozdravovány.

Protože radon nelze vnímat lidskými smysly, je měření jedinou možností, jak věrohodně zjistit koncentraci radonu v domě. Toto měření nemůže samozřejmě vykonávat každý, ale pouze osoba vlastnící osvědčení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vzorcích stavebního materiálu v množství asi 0,5 kg se provádí v naší autorizované laboratoři metodou gama spektrometrie. Především chystané rekonstrukce nebo opravy domu jsou vhodnou dobou pro kontrolu zdravého bydlení, zvláště při podezření na použití závadných materiálů ve stavbě.,“ upozornila Vilma Poloučková z Výzkumného ústavu stavebních hmot.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

U16 – Turnaj tří zemí ve Finsku

U16 – Turnaj tří zemí ve Finsku Výsledky českých zápasů: úterý 6. února 2024 Česko …