il.foto

Nejvíce dopravních nehod se stává v pondělí

BŘECLAVSKO  – Pondělí by snad v kalendáři nemělo vůbec být. Právě v tento den se stává nejvíce dopravních nehod a také zloději se činí.

Statistiky pojišťovny Allianz odhalily, které dny jsou pro její klienty šťastné a které naopak kritické. Z analýzy všech letošních škod vyplynulo, že nejhorším dnem bez ohledu na typ pojištění, ale i příčinu je právě pondělí. Naopak nejméně škod se stává v sobotu a pak v neděli. A nebýt nehod při návratech z víkendových cest, byla by neděle opravdu dnem nejen pracovního klidu, ale i klidu škod.

„Pondělní vyšší výskyt pojistných událostí je ovlivněn zejména zvýšeným počtem dopravních nehod. Začátek týdne je vždy hektičtější na silnicích, kdy se do měst vrací provoz, lidé se přesouvají do svých zaměstnání a spěchají více, než například z víkendu domů,“ vysvětluje jednu z možných příčin Tomáš Klofát, ředitel úseku likvidace pojistných událostí Allianz.

U krádeží a loupeží figuruje na první příčce z pohledu četnosti sice také pondělí, ale jeho dominance už není tak výrazná jako u dopravních nehod. Naopak nejnižší počet těchto trestných činů je rovněž patrný v sobotu a v neděli – i zloději ctí „pracovní“ volno, s jedinou výjimkou, kterou letos tvořil Pardubický kraj. Žádné výkyvy ve dnech nevykazují ani různá místa odcizení – ve stejné dny se krade v bytech, autech, nebo na ulici.

Allianz se podívala zpět také na největší živelní kalamity, které postihly její klienty v uplynulých pěti letech, a došla k překvapivému zjištění: v naprosté většině případů ničivé živly pustošily majetek o víkendech. Bez ohledu na to, zda šlo o velké kalamity vichřice typu Emma, povodně z let 2009, 2010, či 2013, přívalové deště, nebo pražské krupobití v srpnu 2010. Živly jsou zkrátka sobotní a nedělní – naproti tomu ve čtvrtek mohou být lidé naprosto klidní, ať už jde o jakékoliv přírodní pohromy, v tento den se jich stane pouze naprosté minimum.

Čtvrteční klid se týká jak požárů, tak záplav, blesků, vichřic, krupobití, atmosférických srážek, úderů blesku i dalších živlů. Naopak nejčastějším dnem vzniku požáru je neděle a ta podle statistiků „přeje“ i vichřicím, bleskům, přívalovým dešťům a záplavám.

Nejklidnějšími bývají tradičně dny vánočních svátků a paradoxně i dny, jichž se lidé obávají nejvíce, jako jsou třeba pátky 13, nebo různá „magická data“.

Pondělky jsou prostě jednoznačně kritické a byly i v minulosti. „Také v první desítce dat s vůbec nejvyšším počtem škod za poslední tři roky se nejčastěji objevovalo pondělí – celkem v sedmi případech, po jednom „zářezu“ mají středa, čtvrtek a neděle,“ doplňuje analytik Allianz Martin Hanousek.

S jedinou výjimkou, kterou je kraj Vysočina, je pro dopravní nehody opravdu nejkritičtějším dnem pondělí. Na Vysočině se na nejhorším pátku negativně „podepsal“ předvíkendový tranzit z Čech na Moravu a zpět. Naopak dnem s nejmenším počtem karambolů na silnici je neděle, případně sobota – nehody se tak většinou rovnoměrně rozprostřou mezi tyto dva víkendové dny. V některých regionech je patrný i vliv ročních období, například v Libereckém kraji je výrazný nárůst nehod v zimních měsících, což je způsobeno zvýšenou koncentrací lyžařů v této lokalitě. Velmi vyrovnaným regionem co do počtu nehod naopak ve všední dny je Plzeňský kraj, kde jsou denní rozdíly velmi nepatrné.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Aktivity nebyly pohádkově ziskové

Z regionu: Muž z Brněnska ztratil běhen během půl roku skoro dva milióny korun.  Půl …