Nedovolené ozbrojování

Břeclavsko – Když se vyklízí dům, najde se ledacos. A když se vyklízí rodinný dům po zemřelém majiteli, nestačí se člověk divit, na co narazí. Právě takový případ se stal během týdne v jedné obci na Břeclavsku. Obvodní oddělení přijalo oznámení, že při vyklízení domu nalezli příbuzní různou munici.

Na první pohled bylo zřejmé, že na místo musí okamžitě vyrazit odborník z Pyrotechnické služby. Jednalo se totiž o nález většího množství munice a dalších chemických látek. Přivolaný pyrotechnik určil, že kromě 220 kusů malorážní nábojové munice je zde také 20 kusů dělostřeleckých granátů a uložená trhavina. Dále bylo nalezeno 54 kusů výbušek, 24 kusů elektrických pyrotechnických iniciátorů, 21 kusů třecích zapalovačů. V rodinném domku se kromě toho nacházely další chemické látky, které zajistila chemická laboratoř HZS.

Policisté provedli důkladnou prohlídku obydlí, aby vyloučili, že se v domku už žádné jiné nebezpečné látky ani munice nenachází. Při výčtu nalezených věcí připomínal seznam spíše výbavu muničního skladu. Vyšetřovatel zahájil úkony trestního řízení pro přečin nedovolené ozbrojování a kriminalisté budou prověřovat všechny okolnosti tohoto případu.

O tom, proč měl původní majitel doma uložené tak velké množství munice a nebezpečných látek, můžeme pouze spekulovat. Nicméně můžeme mluvit o velkém štěstí, že v rámci neodborného experimentování nedošlo v jeho domě k žádné explozi.

Zdroj: www.policie.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Ladislav Horenský + Jaroslav Brůna Metlický – Výběr z díla

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / synagoga 2. 6. – 16. 7. 2023 / …