il.foto

Nebezpečí nečíhá jen v komínech, riziko představují i sousedé a výrobci drog

PRAHA  – Topná sezona již začala a každý komín by měl být před ní v pořádku. Neudržované komíny, krby, nebo kotle ústředního topení jsou totiž stále častější příčinou požárů.

Stoupají však i počty požárů z nedbalosti, nebo úmyslně založených, stejně jako těch s tradičně nejčastější příčinou – zkratem v elektroinstalaci. Například Allianz pojišťovna v posledních letech ročně eviduje kolem 500 požárů s mnohasetmilionovými škodami. V loňském roce to bylo konkrétně 536 požárů s celkovou škodou téměř 350 milionů korun a letos je už registrováno dalších 467 případů. A to kritické zimní měsíce teprve přijdou.

Škody z požárů mívají různý rozsah, od zakouřených místností, přes menší škody na zařízení domácnosti, až po výbuchy či rozsáhlé požáry s destrukcí celé nemovitosti. Po ohnivé katastrofě se ukáže, jak byl kdo prozíravý a jak dobrou pojistku měl uzavřenou. To, co pojišťovnu nejvíce zajímá, jsou příčiny požáru, především pak, nebyl-li založen úmyslně, či z nedbalosti, popřípadě zda za vznik požáru může špatný technický stav.  Kromě pojišťovny také hasiči ve všech případech zkoumají, v jaké míře měl konkrétní stav komínu vliv na vznik požáru. Teprve na základě těchto zjištění a podle závažnosti porušení povinností klienta nebo míry jeho zavinění je možné uvažovat o snížení plnění.

„Pokud dojde k požáru kvůli nevyhovujícímu stavu topných těles, nebo spalinových cest, požadujeme od klienta dokument o revizi komínu, respektive záznamy o kontrolách spalinových cest. Rozhodně to však neznamená, že tomu, kdo jej nemá, automaticky pojistné plnění odmítneme, nebo krátíme,“ uvádí Roman Tichý z oddělení likvidace majetkových škod Allianz pojišťovny .

„Krácení za neprovedenou revizi komínu uplatňujeme v případě opravdu příčinné souvislosti s požárem a každý případ posuzujeme velmi individuálně se zohledněním všech okolností. Pokud pojištěný způsobil požárem škodu pouze sám sobě, stačí mu vlastní majetkové pojištění – tedy stavby, nebo domácnosti. Pokud škodu způsobil sousedům, musí mít pojištění odpovědnosti,“ doplňuje Roman Tichý.

Nejen zanesené komíny, ale právě sousedé jsou dalším velmi rizikovým faktorem. Tragickou zkušenost mají nájemníci domu ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde jeden ze sousedů úmyslně založil požár, jenž skončil výbuchem, obrovskými materiálními škodami a hlavně ztrátami lidských životů. Dalším rizikovým faktorem jsou tajné pěstírny konopí nebo domácí výroba pervitinu.

V případě požáru, který se rozšíří z ohniska i na ostatní byty nebo objekty jiných vlastníků, je logické, že i za tyto škody je viník odpovědný. Pokud se prokáže nejen jeho úmysl, ale stačí i nedbalost, nebo porušení povinností, musí se připravit na to, že vzniklou škodu na majetku souseda zaplatí.

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Peloton Josefa Zimovčáka dorazí do Břeclavi

BŘECLAV / dopravní hřiště v areálu bývalého cukrovaru Josef Zimovčák na svém vysokém kole dorazí …