Názor – Nemocniční krize v Hustopečích nekončí

Do tendru na pronájem podniku, tedy zdravotnických činností, které vykonávají zaměstnanci naší městské nemocnice, se nikdo nepřihlásil. Ekonomická situace této největší organizace zcela vlastněné naší obcí se tedy dále zhoršuje, a bude-li trvat ještě několik měsíců může vážně ohrožovat nejen její existenci.

Odhlédnu-li od skutečnosti, že k záchraně tohoto zdravotnického zařízení (podle mého názoru) byl využit nejhorší možný scénář, jeho neúspěch si mohou opět přičíst ke zlému zejména Hustopečtí radní, v čele se starostou a místostarostou.
Podmínky výběrového řízení pro uchazeče totiž byly velmi omezující, jakoby připravené pro velmi movitého a dobrodinného investora. Velkou překážkou pro možné zájemce musela být podmínka provozování tří ekonomicky úspěšných zdravotnických zařízení a ustanovení jednoho z článků přiložené smlouvy o pachtu pojednávající o povinnostech pachtýře, které jej zavazuje neměnit rozsah podnikatelských aktivit. Neumožňuje tedy zavedení jiných služeb, které by v současnosti prodělečný podnik přivedly zpět do „černých“ čísel.
Čtvrtletní úhrady nájemného by měly být raději měsíční, tedy lépe přizpůsobeny daňovým povinnostem.
Podmínky výběrového řízení vyžadovaly od nájemce připravenost vysoké bankovní kauce v termínu několika dní, odkup několika milionových zásob, a samozřejmostí musí být určitá výše provozního kapitálu (odhaduji ji na několik milionů). Další velké peníze musí mít připraveny na realizaci rozvojových programů.
Výběrové řízení na pachtýře závodu (nemocnice) navíc bylo vyhlášeno společností, která nebyla ještě zaregistrována v Obchodním rejstříku, a ještě bylo nutné na poslední chvíli měnit její zvolený název na podnět příslušného soudu. Závazné dokumenty uvedené jako přílohy k vyhlášenému tendru tak nebyly od jeho vyhlášení stejné, jak na jeho konci. Podle mého názoru to zřejmě odporuje zákonům upravujícím tento typ jednání.
Pan starosta, i ostatní radní, žehrající na nepřízeň sdělovacích prostředků, by se spíše jak na výmluvy měli zamyslet nad zvolenou metodou záchrany naší nemocnice, a téměř amatérskými způsoby jakými ji chtěli realizovat, přesto že si za zbytečně velké peníze najali renomovanou společnost.
Za skutečně lepší řešení považuji její privatizaci. Nový vlastník by měl jistotu, že se změnou poměrů na radnici nepřijdou nečekané problémy, a mohl by investovat do jejího rozvoje bez obav, že o peníze, či předmět podnikání, nějakým způsobem přijde. Nebyl by nadále ohrožován majetek města v důsledku možného bankrotu a jeho možného dopadu do rozpočtu obce. Problémem tohoto řešení však může být zachování stávajícího rozsahu péče, a zařazení do kooperace se sítí krajských nemocnic.
Dalším vhodným, rovnocenným, řešením by bylo „posunutí“ majetku vlastněného městem na vyšší stupeň samosprávy, tedy do vlastnictví Jihomoravského kraje. Nemocnice by se tak připojila do komplexu jím spravovaných zdravotnických zařízení, a její využití v tomto systému by bylo dozajista mnohem racionálnější. Navíc by zůstala v rukou veřejnoprávní instituce, která své pravomoce vykonává i nad naší spádovou oblastí. Také toto řešení by zřejmě likvidovalo současná akutní ekonomická ohrožení. V tomto případě by sice Hustopeče o tento majetek přišly, ale byl by účelně a hospodárně užíván nejen ku prospěchu našeho regionu. Také zaměstnanci by měli větší jistotu, že si nebudou muset hledat nové zaměstnání. Jejich odbornosti mohou být (v případě nutnosti) využity i v jiných zařízeních sítě.
Za nejhorší možný způsob naložení se ztrátovou nemocnicí proto považuji vedením radnice prosazovaný tendr na pacht a pronájem.
Milí radní, místo hudrování a spílání „nepřátelům“ zvažte své dosavadní činy, nehleďte na podružné politické prohry, a začněte rychle hledat lepší řešení pro (zejména starší) obyvatele spádové oblasti, lékaře, zdravotníky a ostatní personál.

Jaroslav Cabal – Hustopeče

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …