Návrh závěrečného účtu města Mikulov za rok 2017

MIKULOV

Zastupitelstvo města bude schvalovat 20. 6. 20108 „Závěrečný účet města Mikulov za rok 2017“.

Připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 19. 6. 2018 na adresu Městský úřad Mikulov, finanční odbor, Náměstí 1, 692 01 Mikulov nebo prostřednictví elektronické pošty na e-mail: klanicova@mikulov.cz.

Připomínky lze také uplatnit ústně na zasedání zastupitelstva města při schvalování závěrečného účtu.

Dokument je zveřejněn na webových stránkách města Mikulov v sekci „rozpočet města“:
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/

Zdroj: www.mikulov.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

TAK NÁM PŘIVEZLI FERDINANDA

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / muzeum pod vodárnou 5. 7. – 20. 9. …