Mladý Demosthenes Michael Kabát vyhrál celostátní soutěž v řečnickém umění

BŘECLAV – Mimořádného úspěchu dosáhl žák břeclavské Základní školy Slovácká Michael Kabát na soutěži v řečnickém umění.

Mladý Demosthenes, soutěž v řečnickém umění, je pojmenována podle nejslavnějšího řeckého řečníka Démosthena a je zaměřena na ověřování komunikačních dovedností žáků bez ohledu na žánr. Před zraky odborné poroty a televizních kamer se v celostátním finále mezi sebou utkalo 52 soutěžících, vítězů krajských kol, kteří byli rozděleni do čtyř věkových kategorií. Ti si poměřovali své řečnické „síly“ zhruba ve dvouminutovém monologu na téma, které si sami vymysleli a které se muselo vztahovat k určitým okruhům, jež byly zadány. Hodnotila se technika práce s hlasem, originalita témat, neverbální komunikace, využití jazykových prostředků a celkový dojem.

Celým soutěžním dnem provázel známý televizní moderátor Alexander Hemala, který svým mistrným projevem a vtipem nejen že pobavil celé publikum, ale zároveň povýšil celou soutěž na velmi vysokou úroveň.

Patronkou soutěže Mladý Demosthenes je Jana Adámková, známá bývalá moderátorka sportovních novin, členka poroty a majitelka moderátorské školy, která se zasloužila o velký pokrok v komunikativních dovednostech soutěžících, kteří pod jejím vedením absolvovali před soutěží soustředění zaměřené na mluvený projev.

Základní škola Břeclav-Slovácká se rozhodla již čtvrtým rokem uspořádat školní kolo této soutěže, aby u žáků rozvíjela mluvená složka jazyka a schopnost komunikace, která je dnes nezbytnou součástí praktického i profesního života.

Michael Kabát se v posledních dvou ročnících probojoval přes regionální a krajské kolo až do celostátního finále do Prahy. Až letos se mu však podařilo zvítězit, vyhrát tak velmi pěkné ceny (např. lyžařský zájezd do Francie) a postoupit do mezinárodního finále.

Michael Kabát v zahradě emauzského kláštera.Foto: Ivona Pospíšilová
Michael Kabát v zahradě emauzského kláštera. Foto: Ivona Pospíšilová

Mezinárodní kolo se uskutečnilo 30. října opět v prostorách kláštera Emauzy v Praze, kde se mezi sebou utkali vždy první tři postupující z celostátního kola České a Slovenské republiky. Celého rétorického klání se tedy účastnilo 24 „mladých Démosthenů“. Celá soutěž se nesla v podobném duchu jako v celostátním kole, prostory stejné, témata řečníků stejná, také totožní moderátoři i porota. Na podiu se tedy sešli nejlepší z nejlepších.

Po úvodním rozcvičení mluvidel a hlasivek mohlo vše vypuknout. Porota, složená jen ze samých odborníků na slovo vzatých, většinou profesorů českého jazyka či odborníků z Ústavu pro jazyk český, měla nelehký úkol, neboť naši malí-velcí „Démosthenové“ se svého úkolu zhostili opravdu velkolepě.

Jen zřídka se stávalo, že paměť z nervozity někoho zradila a vypověděla poslušnost. To však nebyl případ Michala. Ten, reprezentativně společensky vystrojen, vystoupil opět se svým projevem o budoucnosti, kdy si klade otázku, kam po základní škole jít a čím jednou být. V porovnání s minulým kolem však na něm byla znát lehká nervozita, která se na jeho vystoupení odrazila v podobě malých chybiček (mírně uspěchaný projev, jemné chyby v intonaci). Jinak však opět předvedl velmi příjemný, zdravě sebevědomý a kvalitní výkon. Svou přirozeností a vtipem pobavil publikum i porotu, ale hlavně všechny přesvědčil o svých kvalitách. To všechno a navíc také schopnost navazovat oční kontakt s diváky i členy poroty a jistá dávka hereckého výkonu rozhodly nakonec o konečném 2. místě.

I letos, právě v tomto podzimním čase, začínají na Základní škole Slovácká třídní kola této soutěže. Michal se stal pro mnohé žáky velkým vzorem a snad i inspirací nejen pro tuto soutěž, ale i pro život každého z nich. Že je zkrátka možné obrovskou pílí a snahou dosáhnout velkých cílů, tak jako to dokázal „obyčejný“ kluk z Lednice.

Ivona Pospíšilová

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Mezinárodní den muzeí 2024

BŘECLAV / Městské muzeum a galaerie 18. 05. 2024 Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní …