Mikulovská synagoga je jedinou synagogou takzvaného polského (či východního) typu u nás. Foto: archiv

Mikulovska synagoga se znovu otevírá

MIKULOV – V letech 2011–2014 proběhla v rámci projektu 10 hvězd – revitalizace židovských památek v ČR rekonstrukce mikulovské synagogy stojící na Husově ulici.

V Mikulově, jenž byl po více jak čtyři staletí významným centrem moravských Židů, bylo kdysi dokonce dvanáct synagog a modliteben a tato jediná, nejstarší s nich, zůstala dochovaná. Nazývala se Horní, též Stará, Dómská či Altschul. Základy jejího zdiva se datují kolem roku 1550. Současný barokní vzhled získala přestavbou po požáru v roce 1719 – impozantní vnitřní prostor byl vynesen v čtveřici kupolí, které jsou sklenuty do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly. Tímto unikátním architektonickým řešením je jedinou synagogu takzvaného polského (či východního) typu u nás. Interiér hlavního modlitebního sálu je bohatě vyzdoben štukami a kartušemi.

Synagoga sloužila bohoslužebným účelům do doby krátce po druhé světové válce, kdy byla mikulovská židovská obec, za války zlikvidovaná, dočasně obnovena. Desítky let pak synagoga chátrala. Zásluhou Regionálního muzea v Mikulově byla zachráněna před demolicí a v letech 1977–1989 proběhla její náročná oprava. Obnovit zničenou stavbu do zcela původní podoby se bohužel tehdy již nepodařilo. Odbourána byla zimní modlitebna i rozpadající se přístavek se schodištěm na ženskou galerii. Hebrejské nápisy v hlavní síni byly překryty novou výmalbou, byl odstraněn barokní svatostánek zvaný aron-ha-kodeš, jedinečné dílo rakouského sochaře Ignáce Lengelachera.

Hlavním cílem projektu 10 hvězd bylo navrátit synagoze podobu odpovídající barokní přestavbě z let 1719–1723. Postavila se nová zimní modlitebna dle původního půdorysu, stejně tak se do původních míst vrátilo schodiště na ženskou galerii, snížila se úroveň podlahy, zcela se zrestaurovala štuková výzdoba včetně kartuší s hebrejskými nápisy. Dle dochovaných fotografií a obrazů byl postaven nový aron-ha-kodeš, jehož autorem je restaurátor Josef Červinka. Autorkami zrestaurovaného interiéru jsou Jana Waisserová a Kateřina Krhánková.

Synagoga by měla nadále sloužit výstavním účelům a dalším kulturním akcím v režii Regionálního muzea v Mikulově – jakožto partnera projektu rekonstrukce a dlouhodobého provozovatele synagogy.

Opravená Horní synagoga v Mikulově – s novou expozicí věnovanou rabi Löwovi a židovské vzdělanosti na Moravě – se veřejnosti poprvé otevře v sobotu 28. června. Otevírací doba synagogy bude shodná s provozem muzea – denně kromě pondělí, a to v květnu, červnu a září od 9 do 17 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 18 hodin a v měsících dubnu a říjnu bude přístupná od 9 do 16 hodin. Vstupné bude činit 50 korun, snížené 25 korun.

Pro letošní rok jsou zde naplánovány dvě sezonní výstavy: bratři Cejpové a Libor Jaroš – modely (18. 7.–14. 9.) a  fotografie Libora Teplého (19. 9.–31. 10.). Synagogu bude možno zdarma navštívit v rámci Dnů židovské kultury v Mikulově ( 26.– 28. 9. ).

Dana Massowová

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Kde se dá živě nebo ze záznamu sledovat hokej

Pro posílení popularity ledního hokeje se nabízí jeho sledování pomocí streamovací služby. Je tak možnost …