Městská policie zahájila projekt Senior Akademie Bezpečí

BŘECLAV  – Za účasti starosty města Oldřicha Ryšavého zahájili strážníci minulý týden nový preventivní program nazvaný Senior Akademie Bezpečí Městské policie Břeclav (S.A.B).

Projekt je určený především věkově starším Břeclavanům, kteří mají zájem se dovědět široké spektrum užitečných informací, které jim mohou napomoci zvýšit jejich osobní bezpečnost i zabezpečení jejich majetku. Slavnostní akce se kromě představitelů města a městské policie zúčastnili také šéfové Územního odboru Policie ČR v Břeclavi František Klimus, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru v Břeclavi František Hušek a koordinátorka prevence kriminality v městě Břeclavi Dagmar Gasnárková. Projekt S.A.B. přilákal na šest desítek seniorů z Břeclavi, kteří se jej chtějí aktivně zúčastnit.

Cílem projektu je zvýšení informovanosti seniorů a starších o samotě žijících osob v oblasti prevence kriminality a dalších druhů protiprávních jednání, jako například prevence předcházení požárů a dalších havarijních stavů a událostí, zlepšení orientace seniorů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, základy poskytování předlékařské první pomoci, zvýšení finanční gramotnosti, řeč přijde i na problematiku domácího násilí a šikany nebo práv pacientů či klientů ústavů sociální péče.

Posluchači S.A.B. se budou s odbornými lektory a zástupci městské policie scházet pravidelně každé pondělí až do konce června. Po ukončení kurz strážníci věří, že v absolventech budou mít své neformální asistenty prevence kriminality, kteří budou nabyté zkušenosti dále předávat ve svém okolí. Na podzim tohoto roku by městská policie chtěla zahájit S.A.B. pro pokročilé, v němž by na frekventanty čekaly podrobnější zasvěcení do problematik, které se v právě konaném základním kurzu ukáží jako nejvíce „žhavé“ a potřebné.

 

(zno)

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Muzejní noc – Břeclav 90´

BŘECLAV / park u nádraží 26. května od 17 hodin Městské muzeum a galerie Břeclav …