foto:Jiří Holobrádek

Město má rozpočet, souhlasili s ním všichni

Břeclav – Břeclavští zastupitelé včera schválili rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017.

Stalo se tak jednomyslně. Pro předložený návrh rozpočtu hlasovalo všech 26 přítomných zastupitelů. To příjemně překvapilo i starostu Pavla Dominika: „Nepamatuji se, že by byl někdy rozpočet jednomyslně přijat a jsem tomu rád.“ poděkoval svým kolegyním a kolegům v zastupitelstvu.
Rozpočet na rok 2015 je koncipován jao vyrovnaný s příjmy a výdaji ve shodné výši 439 miliónů korun. V příštím roce splatí město dalších pět milionů na splátkách starých úvěrů, 50 milionů je určeno na investiční akce a 63 miliony na opravy a údržbu městského majetku.
Mezi hlavní investiční akce patří například modernizace světelné signalizace, další cyklostezky, chodník obchodnímu domu Tesco, úprava prostranství před kinem, revitalizace panelových sídlišť, zateplování budov v majetku města, oprava veřejného osvětlení nebo oprava komunikace Fibichova.

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Program zápasů podle týmů v týdnu 26. 2. 2024 – 3. 3. 2024

Program zápasů podle týmů 26. 2. 2024 – 3. 3. 2024 5. TŘÍDY HC Lvi …