Občané Poštorné v živé diskuzi nad plány budoucí cyklostezky v ulici Hlavní. Foto: Jiří Holobrádek

Město chce vybudovat cyklostezku na Hlavní

BŘECLAV – Snad všichni Břeclavané by si ve městě přáli mít více cyklostezek. Když se ale jedná o konkrétní lokalitě, naráží i dobře míněná snaha na řadu problémů.

Potvrdilo to minulý čtvrtek i veřejné projednávání záměru vybudovat cyklostezku na Hlavní ulici v Poštorné (od kostela směrem na Charvátskou Novou Ves). Frekventovanou komunikaci využívá celoročně také řada cyklistů, kteří navíc musejí v hustém provozu vyhýbat hlubokým kanálovým vpustím, čímž se ještě zvyšuje riziko kolize s kolem jedoucími vozidly.

Když břeclavská radnice uvažovala o výstavbě nových chodníků na Hlavní ulici, rozhodla se raději vybudovat po obou stranách komunikace širší chodníky, které by sloužily chodcům i cyklistům, podobně  jako je tomu na ulici Národních hrdinů v Břeclavi.

Minulý týden se představitelé radnice setkali s občany ulicie Hlavní a ukázalo se, že ti na jinak bohulibém záměru vidí i řadu negativních momentů. Některým se nelíbilo, že nová cyklostezka povede v těsné blízkosti jejich domů, jiní poukazovali na problémy s vjížděním do domů, další zase zajímalo, kdo bude cyklostezku udržovat. Opět bylo zmíněno i dlouholeté čekání na silniční obchvat Břeclavi, který by alespoň částečně mohl centru města ulevit od tranzitní dopravy, padl také návrh, aby cyklostezka vedla raději po souběžné Záhumní ulici.

„Město připravuje řadu projektů, které by měly zlepšit propustnost hlavního průtahu městem a zvýšit bezpečnost,“ informovala přítomné občany vedoucí odboru rozvoje a správy břeclavské radnice Jana Šupová. Samozřejmě, že ne vše se dá vyřešit hned. Některé záměry váznou na nedostatku peněz, jiné komplikují složité majietkové poměry.

„Zařadili jsme tuto stavbu do investic letošního roku, protože byly velké připomínky občanů k bezpečnosti cyklistů. Uvědomujeme si, že cyklostezka na ulici Hlavní zasáhne i soukromé pozemky a omezí místa na parkování, ale věřím, že si uvědomíte, že hlavním problémem na této ulici je bezpečnost cyklistů. Věříme, že se na všech stranách najde dostatek tolerance a že najdeme přijatelné řešení, “ apeloval na dvě desítky přítomných občanů místostarosta Luboš Krátký.

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Cyklistická sezóna je v plném proudu

BŘECLAVSKO: Policisté se v Lednici zaměřili na cyklisty.  Cyklistická sezóna je v plném proudu a na …