Město Břeclav má rozpočet na rok 2021

Rozpočet města Břeclavi na rok 2021 počítá s příjmy ve výši 530.316.000 Kč a výdaji ve výši 600.998.000 Kč, takže počítá se schodkem ve výši 70.682.000 Kč. Splátky úvěrů budou ve výši 12 milionů korun. Do rozvojových investic bude směřovat 101.049.000 Kč.

Mezi hlavní skutečnosti, které letos ovlivnily sestavování rozpočtu, je nejistota ohledně pandemie covid-19 a tzv. „daňový balíček 2021“, který schválila Poslanecká sněmovna.Ten obsahuje v současné době zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

„V případě Města Břeclav znamená toto rozhodnutí, že do rozpočtu dostaneme o 38 milionů korun méně. Balíček obsahuje také zvýšení slevy na poplatníka, což pro nás znamená mínus dalších 23 milionů korun. Celkový dopad toho daňového balíčku by snížil příjmy města o 61 milionů korun,“ upřesňuje situaci starosta Svatopluk Pěček. „Celý proces schvalování státního rozpočtu není ukončen, protože senát navrhl další změny a vrátil vše do Poslanecké sněmovny. Nechceme ale rozpočtové provizorium, naopak se chceme s touto situací vyrovnat jako odpovědný hospodář. Proto jsme se rozhodli i v této těžké době návrh rozpočtu zastupitelstvu předložit,“ dodal starosta Pěček.

Mezi hlavní investiční akce v roce 2021 patří například velká rekonstrukce ZŠ Komenského – bílá škola, kde se budují s podporou dotací EU speciální učebny (přes 20 mil.), revitalizace Zámku Břeclav (přes 9 mil.), druhá etapa revitalizace sídliště Jana Palacha, která by měla být dokončena za 6 milionů nebo 5,4 miliony korun na rekonstrukci veřejného osvětlení v Poštorné. Na úpravu náměstíčka před ZŠ Komenského v Poštorné má jít 4,5 mil., investovat bude město také do cyklostezek. Bezmála tři miliony korun vloží do další etapy cyklostezky Bratislavská (zadní brána Gumotex – Alcaplast), další etapa cyklostezky v Poštorné od ulice Hlavní ke Včelínku vyjde zhruba na další tři miliony (etapa po stavidlo). Komunikace a přilehlé parkovací plochy včetně veřejného osvětlení na Slovácké budou stát přes 3,3 mil., rozšíření parkoviště na sídlišti Na Valtické bude stát asi 2,4 miliony, příprava generální rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště vyjde zhruba za tři miliony. Asi 2,4 milionů půjde v roce 2021 na úpravy prostoru před výpravní budovou Českých drah, kde se v roce 2022 počítá s investicí 20 milionů korun. Zhruba 51 milionů je naplánováno na investice v roce 2022, kde se počítá například s rekonstrukcí školního hřiště ZŠ Kupkova (areál Sovadinova) ve výši 2,3 mil., s podélným parkováním na ulici Břetislavova ve výši 2 milionů, nebo například také s pokračováním rekonstrukce Domova seniorů za 9,3 milionů korun na opravy pavilonu D. Právě přístavba Domova seniorů za 114,5 milionu korun byla letos největší investicí města.

„K investicím jsme se museli čtyřikrát vracet, pokaždé v reakci na návrhy projednávané v parlamentu. Navíc nejsou jasné ani příjmy. Snížili jsme prostředky na výkup pozemků, opravy i investice. Budeme čekat, jak dopadnou jednání o státním rozpočtu, a případně budeme na tyto položky prostředky vracet,“ řekl místostarosta Jakub Matuška.

Hospodaření v letošním roce 2020 skončí schodkem ve výši 25,5 milionů korun. Původně byl naplánován v rozpočtu schodek ve výši téměř 86 milionů, ale přesun některých investičních akcí a zlepšení hospodaření v provozní oblasti schodek výrazně snížil. Proti schválenému rozpočtu na rok 2020 bude příjem ze sdílených daní (i po započítání kompenzačního bonusu ve výši 30 mil. korun) nižší o 8,1 mil. Kč. K tomu je nutné přičíst ještě výpadky jiných příjmů a zvýšené výdaje v souvislosti s covid-19 v celkové výši 15,8 mil. Kč. Součástí projednávaného materiálu k rozpočtu na rok 2021 jsou také střednědobé výhledy na léta 2022-23.

Financování rozpočtu a vybraných akcí ze schváleného akčního plánu města je zajištěno vlastními zdroji z financování běžného roku, z přebytků minulých let, z dotací EU, státního rozpočtu a státních fondů.

Zdroj: www.breclav.eu

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

FOSFA olympiáda břeclavských škol 2024 začíná 11. června

Po úspěchu loňského prvního ročníku spojily i letos kluby zapojené do projektu FOSFA Sport síly …