V Charvátské Nové Vsi funguje od podzimu nové komunitní centrum Majáček. Foto: archiv

Majáček se rozsvítil nejen pro děti

CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES (JaV) – Od letošního srpna připravovala charitativní organizace AIDED-EU Břeclav za vydatné podpory majetkového odboru Města Břeclavi podmínky pro činnost nového komunitního centra napříč generacemi s názvem Majáček.

Od 1. listopadu je centrum v provozu, a to v prostorách bývalého střediska pro neslyšící v Charvátské Nové Vsi na ulici Lednická. Centrum zatím využívají především maminky s dětmi. Objevují se první dárci, jako např. nezisková organizace IQ Roma.

Přesto, že prostory nebyly již dlouhodobě využívány, což se na jejich stavu neblaze podepsalo, podařilo se díky mimořádnému úsilí majetkového odboru za dva měsíce připravit hezké prostředí a umožnit zahájení činnosti centra. Jeho posláním je nabídka sociálních služeb rodinám s dětmi a volnočasových aktivit všem vrstvám populace, a to ve smyslu výchovy k vzájemné empatii a pozitivního přístupu k přírodě. Tato filozofie vychází z poslání sdružení, které se zabývá využitím odložených věcí považovaných často mylně za odpad ve prospěch humanity a charitativní práce.

Činnost komunitního centra AIDED-EU byla zahájena tvořivým setkáním ve dvorním traktu budovy a následným světélkovým průvodem Charvátskou Novou Vsí už  začátkem měsíce října. „Hojná účast rodičů s dětmi překvapila a velmi potěšila. Svědčí o dobrém záměru a zájmu veřejnosti o tyto aktivity. Prvními nabízenými službami je hlídání dětí, čímž centrum pomáhá městu i podnikové sféře řešit  momentální  nedostatek kapacit předškolních zařízení. Dále nabízí  volnočasové aktivity pro děti od 9 měsíců do 15 let, pobyt v příměstských táborech v době prázdnin apod.  Připravuje zajímavé programy pro rodiče s dětmi i seniory. Po dlouhé době dojde k oživení i velmi hezkého prostoru ve dvorním traktu a je výborné, že v případě příznivých povětrnostních podmínek ožije právě dětským křikem, ale také nabídkou akcí a programů nejen pro rodiče s dětmi, ale také starší spoluobčany. Ti si do budovy zatím pravidelně docházejí pro obědy přivážené z domova pro seniory,“ uvedla za celý tým AIDED-EU Jana Vlková.

Komunitní centrum chce operativně reagovat na podněty k činnosti ze strany občanů. Je možné je předávat osobně, elektronicky  i  telefonicky manažerkám centra – učitelce Olze Slaninové (tel.: 731 595 869, olga.majacek@centrum.cz), chůvičce Petře Kouřilové (tel.: 774 868 141, petra.majacek@centrum.cz)  nebo přímo na dispečink AIDED-EU Janě Vlkové (tel.: 603 173 009, aided@ceznam.cz).  Více informací o činnosti centra, nabídce kroužků a další podrobnosti o činnosti sdružení AIDED-EU najdete na webových stránkách majacek-breclav.webnode.cz  nebo www.aided.cz

Vítán je veškerý zájem i podpora, a to jak ve formě finanční, materiální, ale také dobrovolnické práce.  Komunitní  centrum má už své první dárce, což velmi těší. „ Zvláště bychom chtěli poděkovat občanskému sdružení  IQ Roma, které jako jedno z prvních zareagovalo na naši výzvu a darovalo do našeho centra  ledničku,“  řekla manažerka centra Petra Kouřilová. Podpořit komunitní činnost a práci centra lze ale dokonce i tím nejjednodušším způsobem, a to odložením již použitého oblečení, textilu, obuvi a hraček zabalených do igelitového obalu, a to do sběrné nádoby umístěné ve dvorním traktu budovy v Charvátské Nové Vsi nebo přímo předáním manažerkám nebo aktivistům centra. Odložené věci mohou pomoci potřebným, případně výtěžek z již jinak nevyužitelných věcí může přispět alespoň částečně k financování provozu. Mnohé odložené věci se dají  dále zpracovat např. při výrobě dekorativních předmětů apod.

„Věříme, že nové komunitní centrum shromáždí aktivní rodiče, spokojené a hravé děti, čilé a zvídavé seniory a všechny občany, kteří se chtějí podílet na charitativní činnosti, výchově příkladem, mají zájem se vzdělávat i jen třeba společně bavit,“ věří Jana Vlková.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Aleš Černý – NA PODLUŽÍ

BŘECLAV / Synagoga Břeclav 9. 2 – 17.3. 2024 / vernisáž 8. 2. v 17 …