Dnes začíná výstava Lidová zbožnost na Slovácku

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace Vás srdečně zve na výstavu s názvem Lidová zbožnost na Slovácku, kterou můžete navštívit v prostorách Galerie v podkroví v Lichtenštejnském domě od 12. dubna do 24. září 2017. Na výstavě si můžete prohlédnout předměty nejen ze sbírky břeclavského muzea, ale také Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Regionálního muzea v Mikulově či krásné dobové fotografie z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.

Víra a s ní spojené náboženské úkony představovaly pro naše předky nedílnou součást každodenního života. Člověk si měl neustále připomínat křesťanské povinnosti a své myšlenky směřovat k Bohu. Lidová zbožnost se promítala do hudby, divadla i výtvarného umění. Křesťanské symboly nacházíme na podmalbách, výšivkách na textilu, malbě na keramice i nábytku.

V žádné domácnosti nechyběl svatý kout s křížem a obrázky světců, u dveří visela kropenka se svěcenou vodou, na kostnu byl domácí oltářík, u něhož se celá rodina modlila a v koutní skříňce se uchovávaly modlitební knížky, růžence, medailonky se zpodobením Panny Marie a jiné svátostky. 

Lidová zbožnost v tradičním venkovském společenství spojovala základní principy křesťanské věrouky spolu s předkřesťanskými tradicemi, které byly na mnoha místech často hluboce zakořeněny. Lidová duchovní kultura tak dokázala propojit křesťanské posvátno s důvěrou v působení magických sil, která se objevovala zejména v situacích, jež si člověk neuměl racionálně zdůvodnit a potřeboval dostatek sil, aby tyto těžké životní podmínky či zlomové okamžiky překonal.

Zajímá Vás, jaké úkony se prováděly pro lehčí průběh porodu, kdo se účastnit úvodu, co je to škapulíř a co obsahovaly příručky pro dobré umírání? Přijďte se podívat na výstavu Lidová zbožnost na Slovácku, která bude zahájena v úterý 11. dubna v 17:00 za pěveckého doprovodu Mužského sboru z Rohatce. 

Mgr. Jana Štylárková, kurátorka výstavy

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Živá hudba U Zajíce – Chameleon Groove

MIKULOV / Zahrádka U Zajíce, Náměstí 3 13. 04. 2024 / 19 hodin Funk rockový …