Pondělí , 15 Červenec 2024

Květnou neděli oslaví v muzeu

KRUMVÍŘ (juh) – Spolek pro muzeum zve všechny zájemce na květnou neděli 29. března na výstavu výšivek s názvem Každá žena pořádná.

Výstava bude zahájena v místním muzeu ve 14 hodin. Doprovodný program nabídne také pohádku (nejenom pro děti), prodejní výstavu škrabaných kraslic a perníků, pletení velikonočních pomlázek a dětskou výtvarnou dílnu. Zároveň bude otevřen také muzejní obchůdek se suvenýry.

Spolek pro muzeum vznikl v létě 2009 jako občanské sdružení, které si za svůj cíl klade především navázat na bohaté krumvířské tradice. Jedním z hlavních cílů je vybudovat muzeum, jehož budovu spolek zakoupil v roce 2013. V lednu 2015 byla budova Krumvíř 213 prohlášena kulturní památkou. V budově vzniká stálá expozice života na vesnici. Spolek pro muzeum dále usiluje o zachování krojových součástí a jejich rekonstrukci, jako studijního materiálu pro všechny milovník této krásy.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Lucie Myslivečková – Krasocákance

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / Lichtenštejnský dům 19. 7. – 8. 9.2024 / …