Současná a budoucí podoba kulturního domu ve Velkých Bílovicích. Foto: Michal Hrabal

Kulturní dům v Bílovicích mění tvář

VELKÉ BÍLOVICE (mh) – Starostka Velkých Bílovic Marie Vlková se spolu se zastupitelstvem města před několika lety odhodlala k dosti odvážnému kroku. Odhlasovali si totiž, že se pustí do nákladné rekonstrukce místního kulturního domu, a to navíc pouze s minimální podporou od jiných subjektů. Takřka vše totiž platí z vlastní kapsy.

„Bála jsem se já i zastupitelstvo, ale nakonec s ohledem na minulost budovy bylo rozhodnuto, že do tohoto projektu půjdeme i za cenu toho, že by se na jeden až dva roky zastavily některé investiční akce a opravy. Při představě, že by měla tato budova sloužit jako tržnice, se jiné řešení ani nenabízelo,“ přiznala starostka obce Marie Vlková. 

Kulturní dům se začal stavět v roce 1970 a dokončen byl roku 1974. Vlastníky nově vzniklé budovy bylo z větší části tehdejší zemědělské družstvo, finanční podíl pro tuto stavbu poskytl i Místní národní výbor Velké Bílovice.
V 90. letech připadla městu v rámci vyrovnání majetkového podílu po transformaci zemědělského družstva jedna část kulturního domu, která obsahuje velký sál se suterénem, druhou část potom získalo město v rámci výběrového řízení za pořizovací cenu 5,9 milionu korun od Zemědělského družstva Velké Bílovice v roce 2007, a to ve značně zdevastovaném stavu poté, co v těchto prostorách sídlila dceřiná společnost zemědělského družstva FARPAP, která se zabývala výrobou masných výrobků. Od jejího zániku v roce 2003 pak tato část budovy chátrala.
Po odkoupení zbylé části objektu začalo město vypracovávat první dotační projekt na jeho opravu, ale úvodní pokusy o získání dotace byly neúspěšné. To však činovníky města neodradilo a rozhodli se dát do rozsáhlé rekonstrukce na vlastní pěst.

Město nakonec získalo alespoň částečnou dotaci v hodnotě osmi milionů korun od ministerstva financí, vzalo si další úvěry a nákladná rekonstrukce, která by měla stát celkem asi 56 milionů korun, na podzim roku 2010 mohla začít. Opravy byly rozděleny do pěti etap.
První a finančně nejnáročnější bylo nové zastřešení, které už budova potřebovala jako sůl, a nové dispoziční řešení a stavební úpravy výrobních prostor v objektu. Dohromady vyšla město tato etapa na 23 milionů korun. V rámci druhé etapy v roce 2011 se řešila kompletace přebudovaných místností, na kterou bylo vynaloženo téměř sedm milionů. Kromě rekonstrukce restaurace byly zbudovány dva společenské salóny, školící místnost a infocentrum, které už slouží občanům i návštěvníkům V. Bílovic od roku 2012. V provozu už je také restaurace, zatím však z důvodu pokračující rekonstrukce objektu nefunguje na plný výkon, ale pouze při různých kulturních akcích, popř. i jako zázemí pro konání svatebních hostin, rodinných oslav, vernisáží apod.
Dokončená už je také třetí etapa. Pro potřeby restaurace byly rekonstruovány prostory pro kuchyň a v části suterénu byly nově zřízeny další místnosti nezbytné pro její fungování. Pro lehčí transport jídla byl zřízen i výtah. V současné době se pomalu připravuje čtvrtá etapa, během níž by se měla dotvořit zbylá část suterénu, ve které by měly vyrůst nové klubovny pro místní zájmové organizace a potřebné sociální zařízení. Po zvládnutí posledních úprav v rámci páté etapy v roce 2015, které se týkají především venkovních prostor, bude kulturní dům fungovat naplno a bez omezení.

Žádná stavba se ovšem neobejde bez komplikací a výjimkou není ani rekonstrukce velkobílovského „kulturáku“. „Každý den, který se na stavbě pracuje, se objevují nové skutečnosti, které je potřeba operativně řešit, ať už se jedná třeba o stávající odpady, rozvody elektroinstalace nebo vody. Při rekonstrukci tak silně zdevastovaného majetku, jako byly výrobní prostory kulturního domu, jsme snad ani nemohli počítat s tím, že se problémy stavbě vyhnou,“ řekla Vlková.
Město také vypracovalo projekt, který zahrnuje úpravu objektu, který přešel do majetku města už v roce 1998. Od března tohoto roku, kdy již pomalu dobíhala plesová sezona, se začalo pracovat na výměně oken, zateplení objektu i na nové fasádě. Tyto úpravy by měly stát město další finanční prostředky, zhruba z poloviny by však měla být tato úprava pokryta z operačního programu životního prostředí.

Slavnostní otevření celého objektu je naplánováno na duben roku 2016. Rozlehlé prostory budou sloužit k pořádání různých kulturních akcí, k občerstvení, společenským nebo rodinným událostem, ale také pro místní zájmové organizace, které by zde rovněž měly nalézt své útočiště.

Tím však velké investiční akce ve Velkých Bílovicích ani zdaleka nekončí. Naopak, téměř ihned by měl začít další projekt. „Hodně velkým soustem bude rozsáhlá rekonstrukce čistírny odpadních vod, která by měla řešit její optimalizaci a intenzifikaci. Podle připravované projektové dokumentaci jsou rozpočtové náklady určeny v objemu 77 milionů korun. Nyní se dokončují podklady pro územní řízení,“ dodala starostka Velkých Bílovic.

 

Změněná velikost 07a

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Fosfa a.s. spustila projekt FAIR PLAY

FosfaSport Vyústěním podpory sportovních klubů z Břeclavi a okolí společností Fosfa bylo založení zastřešujícího projektu FOSFA …