KRAJ PŘIPRAVÍ DO KONCE ČERVNA NÁVRH NOVELY TRESTNÍHO ZÁKONA TÝKAJÍCÍ SE PADĚLÁNÍ VÍNA

Hnánice – Rada Jihomoravského kraje se na svém výjezdním jednání 18. března 2015 ve Hnanicích zabývala aktuálním stavem vinařství a vinohradnictví v České republice a rovněž se věnovala souhrnné informaci o černém trhu s vínem v České republice, včetně návrhů opatření proti černému trhu s vínem.

„Jihomoravský kraj podporuje všechny návrhy Svazu vinařů, které mají vést ke zpřesnění trhu s vínem a také ochraně moravských vinařů a vinohradníků. Konkrétně jde o novelu vinařského zákona, Podporujeme, aby takzvaný sudový prodej vína byl možný pouze u tuzemského vína, které vznikne z domácích hroznů a vyrobí je domácí vinař. Ten je bude moci prodávat pouze sám nebo na základě písemné smlouvy také vinotéka nebo vinárna. Takováto smlouva musí být oznámena Státní zemědělské a potravinářské inspekci a bude podléhat přísnému dozoru. Neznamená to, že by se nemohla prodávat zahraniční vína, ale ve výrazně jiném a odlišeném obalu. My propagujeme společně se Svazem vinařů takzvané bag-in-boxy, což jsou jednorázová balení, ze kterých bude patrné, že se jedná o víno dovozové, které nepochází z Moravy. Bohužel dnes až příliš často se setkávají inspekční orgány s tím, že za moravská vína jsou vydávány různé padělky, plagiáty, spíše hodně drahé vinné střiky, které Moravou maximálně projely v cisterně, která nebyla ani oznámena orgánům celní správy. Aby se omezil černý dovoz vín, protože daňové úniky v této oblasti se odhadují až na dvě miliardy korun ročně, chceme, aby vznikla takzvaná vinařská Kobra. Tedy aby vznikl společný pracovní tým Generálního ředitelství cel, Policie České republiky a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Chceme posílení počtu inspektorů SZPI i celních inspektorů na jižní Moravě, kteří budou pracovat v takzvané vyhledávací službě a chceme také prověřování poznatků SZPI Policií České republiky ať už na úrovni krajského ředitelství v Brně nebo celostátních útvarů, tedy protikorupční policie nebo ÚOOZ v případě, že se bude jednat o opakované porušení zákona a podezření, že by mohlo jít o organizovaný zločin,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Rada zároveň uložila hejtmanovi prosazovat výše uvedená opatření v rámci Vinařského fondu ČR a při jednání s vládou České republiky, požádala poslance a senátory Jihomoravského kraje o podporu legislativních návrhů Svazu vinařů České republiky a schválila do konce června letošního roku záměr zpracování textu návrhu změny zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a dalšími profesními organizacemi, spočívající v rozšíření o skutkovou podstatu trestného činu padělání vína nebo jiného alkoholického nápoje.

Při prezentaci stavu vinařství a vinohradnictví v ČR uvedl předseda dozorčí rady Svazu vinařů ČR František Mádl, že za hospodářský rok 2013/2014 představoval dovoz vína do České republiky celkem 1,349 milionu hektolitrů vína a vývoz vína z České republiky do zahraničí celkem přibližně 200 tisíc hektolitrů vína. Nejvíce jsou dovážena vína ze Španělska a Itálie, která představují více než polovinu celkového dovozu.

Zde je odkaz: Návrhy opatření schválené představenstvem SV ČR

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Mládež – výsledkové tabulky soutěží 2023-2024

HOKEJ Mládež – výsledkové tabulky soutěží 2023-2024 REGIONÁLNÍ LIGA JUNIORŮ 2023/24 SK. 9-10 Název týmuZápasySkóreBody1SK …