foto Jiří Osička

Koryto Dyje zaplní tisíce kubíků kamení

BULHARY (juh) – Stabilizace nebezpečného svahu v Bulharech vstoupila do další fáze. Firma Swietelsky už vyhloubila část nového koryta řeky Dyje a může tedy začít se zásypem toho starého.

„Během tří týdnů opevníme pravý břeh nového koryta řeky Dyje a současně začneme zavážet staré koryto. V současné době je v řece několik desítek metrů dlouhý ostrůvek, který koryta odděluje. I ten zpevníme a budeme pokračovat dál. Vzniklá laguna ale zůstane z části otevřená, abychom mohli vytláčet vodu,“ popsal následující práce stavbyvedoucí David Noga.

Jakmile dojde k zasypání starého koryta, začne firma vytvářet terasy, které svah definitivně zpevní. „Na to použijeme asi dalších čtyřicet tisíc kubíků zeminy. Tu máme z nově vytvořeného koryta a zbývající část zeminy bude vytěžena z prostoru budoucí laguny na levém břehu,“ doplnil. Samotnou stabilizaci svahu už od začátku provází nepříjemnosti vzniklé vlivem špatného počasí. V září loňského roku, po sesuvech, došlo k vyhlášení krizového stavu a k provizornímu zabezpečení svahu lomovým kamenem za 19 milionů korun. Teď práce komplikuje zvýšený průtok i hladina v Dyji. „Jedeme podle harmonogramu. Jediný problém je s průtokem. Předpokládali jsme, že v této době bude tak třetinový. Stavbu to sice neohrožuje, ale zpomaluje a komplikuje práci firmě,“ uvedl projektant Jan Varadínek.

Práce na svahu začaly 19. listopadu 2014 a skončit mají během dubna tohoto roku. Obci se na stabilizaci problematického svahu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 84 milionů korun, podíl obce je 11,7 milionu. Nové koryto bude hluboké pět metrů. Na zavezení starého koryta a zásyp svahu firma použije přibližně 70 tisíc kubíků zeminy.

 foto Jiří Osička
foto Jiří Osička

 

 

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Živá hudba U Zajíce – Chameleon Groove

MIKULOV / Zahrádka U Zajíce, Náměstí 3 13. 04. 2024 / 19 hodin Funk rockový …