SONY DSC

Koláč pro hospic sv. Martina

Oblastní charita Břeclav se poprvé připojí ke Dni paliativní péče, a to charitativním prodejem sladkého pečiva pod názvem „Koláč pro hospic sv. Martina“. Výtěžek půjde na činnost právě se rozjíždějícího domácího mobilního hospice při OCHB. Domácí hospicová služba je naší zdravotně sociální službou, která umožňuje těžce nemocným strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. Paliativní péče znamená útěšná péče, je to tedy starost o nevyléčitelně nemocné v posledním stádiu choroby a specializovaný lékařsko-ošetřovatelský tým celodenně podporuje rodinu při jejich snaze zachovat lidskou důstojnost umírajícího blízkého člověka.

Akci můžete podpořit koupí koláče ve stánku břeclavské charity v rámci Veletrhu sociálních služeb ve čtvrtek 13. října od 10 do 16 hod (pěší zóna před gymnáziem). Koláče pro charitu věnují Pekařství Křižák s.r.o., Boleradice a Přemysl Orlický, Hlohovec.

PhDr. Alena Káňová

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Aleš Černý – NA PODLUŽÍ

BŘECLAV / Synagoga Břeclav 9. 2 – 17.3. 2024 / vernisáž 8. 2. v 17 …