foto:www.cee.siemens.com

Již 111 let se svítí na zámku v Lednici

Rok 1903 byl v Lednici revoluční – právě v tomto roce se panský rod Lichtenštejnů rozhodl svůj zámek osvětlit elektrickými žárovkami, namísto dosud používaných olejových lamp. Tímto úkolem byl pověřen tehdejší Siemens, který zámek připojil na inovativní elektrický generátor.

V polovině 13. století zakoupil již tehdy bohatý a vlivný rod Lichtenštejnů rozsáhlé lednické panství. Lichtenštejnové, v jejichž vlastnictví zůstalo panství po celých dalších 700 let, po čase tuto tvrz přebudovali na honosné reprezentační sídlo. Poněvadž rod byl nejen bohatý, ale rovněž ovlivňoval politiku v celé Evropě, jeho sídlo muselo být dokonalé nejen po stránce estetické, ale i technické. Bylo pochopitelné, že majitelé vyžadovali, aby byl také dobře osvětlen.

Již na počátku 20. století stál v Lednicko-valtickém areálu objekt Maurské vodárny, jehož součástí byla i Girardova turbína, ke které Siemens připojil tehdy převratnou technickou novinku – elektrický generátor. Na zámku se tak poprvé rozsvítily žárovky. Stalo se to přesně před 111 lety. Tehdejší žárovky s uhlíkovým vláknem bohužel vydržely svítit pouze několik hodin. Nemohly tedy ještě plně nahradit stávající formy osvětlení. Dál se používaly olejové lampy a svíčky, které ničily podlahy. Naštěstí již krátce nato přišly na svět žárovky wolframové, které se prakticky používají dodnes.

Části původní elektroinstalace Siemens & Halske – zásuvky a transformační stanice.
S postupným rozšiřováním elektrického osvětlení však přestala turbína v Maurské vodárně zvládat pohánět generátor a ještě čerpat vodu a často musela běžet spolu se záložním benzínovým motorem. Tím se však elektřina prodražovala. Hledáním vhodného technického řešení byla pověřena firma Siemens Schuckert.
Stávající Girardovy turbíny pro pohon mlýnského soustrojí byly nahrazeny dvěma Francisovými turbínami. V případě rozlití řeky a omezení výkonu turbín poháněl generátory záložní dvouválcový Dieselův motor na řepkový olej. Pro minimalizaci přenosových ztrát bylo zvoleno vysoké napětí 5 000 voltů, které se přeměňovalo transformátory v jednotlivých objektech na 3x 210/120 V.Vysoké napětí překonávalo vzdálenost 17 km. Aby citlivě komponovanou krajinu nenarušily sloupy, využilo se řešení s podzemním kabelem. Tato soustava běžela až do roku 1958, kdy byly objekty připojeny k tehdy rozšiřované Československé elektrizační soustavě.
Od té doby bylo elektrické vedení ponecháno svému osudu a chátralo. „Víc než sto let se o původní elektroinstalaci nikdo nestaral. V loňském roce tak proběhla úplně první rekonstrukce transformační stanice a rozvodny. Bez příspěvku Siemens bychom ale rekonstrukci museli znovu odložit,“ říká Václav Holásek, autor projektu a také syn dlouholeté kastelánky zámku. Holásek pak doplňuje: „Je to jedinečná příležitost vidět zařízení z počátku 20. století v tak dobrém stavu. Návštěvníci se rozhodně mají na co těšit.“
Renovace se týkala transformační stanice a rozvodny – vypínačů, světel a kabelů. Renovovaná část elektroinstalace, byla dokonce osazena původními komponenty značky Siemens Halske a Siemens Schuckert. Náklady na opravné práce části elektrizační soustavy pokryl příspěvek společnosti Siemens v celkové výši 230 000 Kč. Další úpravy byly provedeny pod vedením Národního památkového ústavu. Restaurátorské práce dodala odborná restaurátorská dílna Flirex. Samotná renovace trvala 3 měsíce.

Informace o historii elektrického proudu na zámku se dozvědí všichni, kteří ode dneška zámek Lednice navštíví. A to nejen v rámci prohlídkových okruhů, ale i díky zpřístupnění původní rozvodny, na jejíž renovaci společnost Siemens přispěla.

zdroj: www.cee.siemens.com

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Každodenní život legionářů v Rusku

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav středa 17.4.2024/ 18:00  Historická přednáška Bc. Petra Holobrádka z cyklu Břeclavsko …