„JE TO PRO MĚ VELKÁ VÝZVA,“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU MÍSTOSTAROSTKA MĚSTA MARIE LESKOVJANOVÁ

Mikulov – Marie Leskovjanová (50 let) není v komunální politice nováčkem. V letošních komunálních volbách to bylo již potřetí, co kandidovala za nezávislé sdružení ŽENY PRO MIKULOV, které v roce 2006 společně s čtyřiadvaceti ženami sestavila. Velmi dobře ví, co obnáší práce zastupitele i radního města. V uplynulém volebním období tento post zastávala a zároveň byla předsedkyní komise pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a předsedkyní redakční rady Zpravodaje města Mikulov.

V letošních komunálních volbách dostala opět důvěru občanů a 6. listopadu na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města také důvěru koaličních kolegů. Své nové funkce se ujala třetí listopadový týden.

 Bylo pro Vás těžké rozhodování přijmout funkci místostarostky?

„Je to pro mě velká výzva.“

Co se pro Vás změnilo a změní? Jaký byl přechod z podnikatelské sféry na radnici, coby zaměstnaneckého poměru?

„Jistě to změna je. V zaměstnaneckém poměru jsem byla naposledy v roce 1991. Ve své firmě jsem rozhodovala jen sama za sebe. Odpovědnost při této práci cítím mnohem větší.“

Jakým oblastem se budete na radnici věnovat?

„Až na malé výjimky budu pokračovat v práci bývalého místostarosty. Jen městskou policii převzal pan starosta a mně zůstala navíc kultura.“

Bývalý místostarosta Eduard Kulhavý byl technicky zaměřený typ, jak jste na tom Vy?

„Nestudovala jsem žádný obor ze stavebnictví, ale rozhodně bych neřekla, že nejsem technický typ.A určitě nemám problém se zeptat, když něco nevím.“

Už roky se mluví o změně systému přerozdělování dotací a grantů do kultury a sportu a volnočasových aktivit, nastanou ty změny nyní?

„Už v minulém volebním období se rozdělování dotací pro organizace žádající o městské granty změnilo. Byla vytvořena bodová stupnice. Anonymní hodnocení každé žádosti pěti členy komise, kdy se nejlepší a nejhorší počet bodů škrtá a pořadí určí počet bodů stanovený průměrem hodnocení zbylých tří, pokládám za přijatelný. Byla bych ale pro větší počet hodnotitelů. Průměr dosažených bodů by byl objektivnější. Ale toto je jen můj názor. Důležité bude, s čím přijdou členové nové komise.“

Jaké nejpalčivější oblasti/investice/akce budete v nejbližších časech řešit?

„Budoucí investice města bych rozhodně neoznačila za palčivé. Vycházejí ze strategického plánu rozvoje města a z volebních programů jednotlivých stran zastoupených v zastupitelstvu. První jednání u kulatého stolu na toto téma již proběhlo, ale zatím jsme na začátku. Pro mě je prioritou revitalizace Náměstí.“

Jste předsedkyní Spolku přátel Mikulova i židovské kultury, aktivně jste se vždy zapojovala do dění ve městě. Budete teď mít na to vše čas?

„Doufám, že aktivní zapojení do dění ve městě je nyní mimo jiné mou pracovní náplní. Spolkům jsem se vždycky věnovala ve svém volném čase, na tom se nic nezmění.“

Jaké máte v Mikulově oblíbené místo?

„V Mikulově bydlím od roku 1988. Nedávno jsem ale slyšela, že starousedlíkem se člověk stává až za třicet let. K tomu mi ještě troška chybí. Mikulov je ale dávno ‚mýmʻ městem. Ale to oblíbené místo si nechám pro sebe. Občas jsem ráda sama.“

Co nyní čtete?

„Bohužel na čtení mi moc času nezbývá. A tak jsem velmi ráda, když mi někdo čte. Poslouchám ‚knihy do uchaʻ. Hlavně v autě, nebo když doma něco dělám. V poslední době to byly Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové, ale nejraději mám detektivky.“

Vlastníte v Mikulově restauraci, máte svůj „tajný recept na Mikulov“, na jeho chod, abyste naplnila slogan Za Mikulov krásnější?

„Myslím, že tajný recept neexistuje. Platí to už staletí a není to tajné. Je to prostě práce.“

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Slavnosti města Mikulov

MIKULOV Od 17. do 19. května se můžete zastavit na Náměstí a další lokality za …