Jarní Malovaný kraj

Z celé řady témat vztahujících se v tomto národopisném a vlastivědném periodiku Slovácka k Břeclavsku lze opět připomenout jen některá…

Do Bořetic vás zavedou vzpomínky pamětnice na chov drůbeže ve 30. letech minulého století, do sousední Vrbice potom text o někdejším obecním mrchovišti. Další z příspěvků upozorňuje, že mezi Valticemi a Břeclaví-Poštornou existovala ve středověku dnes již bezezbytku zaniklá tvrz Brandeck. V seriálu Projekt Poštorenská kamenina se seznámíte s životem a prací břeclavského keramika Oldřicha Barana. Na jiném místě časopisu se můžete pomyslně stát účastníky loňské krojové svatby v Boleradicích. Bez zajímavosti jistě nebude ani rozsáhlý článek nahlížející do bohaté historie Slováckých krúžků na jihovýchodní Moravě, včetně těch z Břeclavska. Bohužel nechybí ani nekrolog, a sice bývalého kontráše CM Břeclavan Jožky Ščuky ml. A v závěru ještě najdete anotaci loni vydaného sborníku Břeclavsko za první republiky

Více se o obsahu periodika a jeho zaměření dozvíte na webových stránkách www.malovanykraj.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

MALÉHrY – Zápisky z cest

BŘECLAV / Obřadní síň židovského hřbitova Břeclav neděle 26.5.2024/ 17:00  MALÉHrY – Zápisky z cest My …