foto:www.mikulov.cz

Jan Knorr přednášel o restaurování kapliček

MIKULOV – Ve středu 28. května se uskutečnila v Galerii Konvent v Mikulově přednáška akademického malíře a restaurátora Jana Knorra o restaurování kapliček a skulptur na Svatém kopečku.

Přednášku pořádal Muzejní spolek z Mikulova a sešla se na ní skupina lidí, kteří se o historii Mikulova živě zajímali, a nad některými dotazy musel Jan Knorr hodně přemýšlet, aby je uspokojivě zodpověděl.

Přednáška začala rokem 1611, kdy začal František Seraf – kardinál z Dietrichsteina s rekatolizací Moravy, rozšiřováním sítě jezuitských, františkánských a kapucínských klášterů. Galerie Konvent sídlí právě v prostorách bývalého kapucínského kláštera, který nechal kardinál Dietrichstein hned v roce 1611 vybudovat. Kapucíni se v té době zaměřovali převážně na charitu, špitály, lékárny a podobně. Účastníci přednášky se dozvěděli, kde vedly obvodové zdi původního kláštera, kde byl oltář, sakristie a jiné podrobnosti. Pak teprve přednáška volně navázala na restaurování křížové cesty na Svatý kopeček, poněvadž to byl opět výše jmenovaný kardinál, který v roce 1623 položil základní kámen kaple na Svatém kopečku, kterou zasvětil svatému Šebestiánovi. Jan Knorr provedl průzkum všech soch a podílí se na obnově fresky a malby tří kapliček. Říká, že každá socha je unikátem, poněvadž František z Dietrichsteina si na tuto práci pozval umělce pomalu z celé Evropy. Návštěvníci přednášky se tak z první ruky mohli dozvědět a prohlédnout na videu, jak restaurátorské práce pokračují, jak pokračují jednání o dalších opravách, o dotacích, naučné stezce a infopanelech.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Odhalení pomníku pilota J. Broučka

BŘECLAV / ulice U Tržiště, Břeclav a kino Koruna 13. 7. 2024 16:00 – 18:00 …