Jak se žije v Ladné po odtržení od Břeclavi?

LADNÁ – V roce 2006 proběhlo osamostatnění obce Ladná. Zeptali jsme se místostarostky Bohumily Tesaříkové, jak se samostatné Ladné daří.

Jak dlouho jste ve funkci?

Současné zastupitelstvo obce je v téměř nezměněné podobě ve funkci od roku 2006, kdy proběhlo osamostatnění obce. Starostka Renáta Priesterrathová byla zvolena v únoru 2009 poté, co zastupitelstvo odvolalo prvního starostu Zdeňka Juračku.

 Začátky byly určitě těžké, co se dělo v prvním volebním období?

Nejdříve se musela rozjet činnost obecního úřadu (administrativa, účetnictví, archivace apod.), který nejdříve sídlil v jedné místnosti v ředitelně školy. V počátcích nám velmi pomohli zaměstnanci krajského úřadu a také účetní a referentky z okolních obcí, především z Moravského Žižkova. První zásadní věcí, na které pracovalo vedení obce, bylo znovuotevření základní školy, které se podařilo v září 2007. Byly zahájeny práce na přípravách projektů a záměrů, vykupování a směny pozemků, proběhly změny územního plánu, tedy zdlouhavé a pracné kroky, bez kterých nešlo mnoho akcí zahájit. Během prvních čtyř let bylo zrealizováno několik akcí – proběhla rekonstrukce obecního úřadu, rekonstrukce školní kuchyně, obnova parku Rasovna, kde je nové dětské hřiště a vysazená zeleň. Postupně se za pomoci grantů a dotací opravily drobné památky, obec přispěla na opravu fasády kostela. Obec zahájila obnovu zeleně v obci i v jejím okolí.

 Klobouk dolů, a co následovalo v dalším volebním období?

V posledních čtyřech letech mohly být i díky dotacím z Evropské unie a národních programů uskutečněny mnohé akce. Z podpory Operačního programu životní prostředí byly provedeny vegetační úpravy v okolí rybníka Jazérko a na hřbitově, byl zakoupen zametací traktor. Především byl dokončen a zkolaudován sběrný dvůr, který byl vybudován nákladem 11 milionů korun, který bude občanům k dispozici od září. Z dotace od ministerstva pro místní rozvoj a z obecního rozpočtu byla v srpnu dokončena stavba podporovaného bydlení pro seniory. Jedná se o první velký projekt obce určený výhradně na podporu starších občanů. Bylo zbudováno osm malometrážních bezbariérových bytů určených pro občany nad sedmdesát let. Největší stavební akcí byla výstavba multifunkčního objektu – tělocvičny, která bude zároveň využívána pro kulturní akce. Stavba za dvacet tři milionů korun byla financována z rozpočtu obce, protože nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, ve kterém by obec mohla žádat o dotaci. Kromě těchto větších investic se v obci postupně upravují veřejná prostranství, opravuje se veřejné osvětlení, chodníky apod. Obec věnuje velké prostředky na podporu činnosti spolků a sdružení. Hasiči se v roce 2010 dočkali opravené zbrojnice, ve které byla navíc vybudována klubovna pro mladé hasiče. Od obce dále obdrželi např. automobil Avia, ochranné obleky, kalové čerpadlo nebo elektrocentrálu. Fotbalistům obec přispěla na automatickou závlahu a opravu sociálního zařízení v kabinách. Od konce léta bude v areálu TJ Sokol v provozu tzv. workoutové hřiště, kde je devatenáct cvičebních prvků, z toho sedm je určeno pro seniory. Tuto akci podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj dotací ve výši 290.000 korun. Několik let obec podporuje Slovácké sdružení Lanštorfčané, kterému mj. přispěla na vydání dvou CD s nahrávkami lidových písní. Myslivecké sdružení Ladná obdrželo od obce dotaci 200.000 korun na vybudování nového zázemí, které by mělo být dokončeno ještě v letošním roce.

 Skutečně jste udělali kus práce. Co ještě chystáte?

Nejvýznamnější akcí, která obec čeká, je výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace. Projekt je připraven a čekáme na nové dotační období, kdy hned při první příležitosti podáme žádost o dotaci. Předpokládaný termín je začátek roku 2015. Další možností pro sportovní vyžití a volnočasové aktivity mládeže by mohlo být víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem. Podali jsme žádost o dotaci na ministerstvo školství a tělovýchovy (žádáme o 2,7 milionu) a nyní čekáme na to, zda dotaci obdržíme nebo ne. Byly zahájeny práce na projektových dokumentacích na opravy obou školních budov (škola a školka), které potřebují kompletní rekonstrukci. Tyto dokumentace chce mít obec k dispozici, aby mohla žádat o dotace. Bez dotací nebude obec schopná tyto opravy realizovat. Ještě v tomto roce podá obec žádost na Státní pozemkový úřad o zahájení komplexních pozemkových úprav.

 Určitě byly i nějaké problémy, co se vám nepodařilo?

Ne všechno, co jsme si naplánovali, se vydařilo. Dvě velké stavby – hala a hřbitovní zeď – nabraly velký skluz. Zastupitelstvo muselo v červenci rozhodnout o vrácení dotace na výstavbu ČOV a kanalizace kvůli nedořešeným dědickým řízením, které se nestihly vyřešit. Předpokládáme, že do konce roku budou všechny záležitosti vyřešeny tak, abychom ihned mohli žádat o dotaci.

 Co kultura, spolupráce s občany, spolková činnost apod.?

Obec žije poměrně bohatým společenským s spolkovým životem. Většinu akcí pořádá obecní úřad, často ve spolupráci se školou a místními sdruženími. Oblíbené a hojně navštěvované soutěže ve vaření gulášů nebo zelňačky pořádá Pohostinství U Parku. Stále jsou nejvýznamnější akcí roku hody a hodky. Jejich součástí je již patnáct let tzv. předhodovní zpívání, které připravuje místní mužský sbor. V letošním roce by se hody měly poprvé konat na prostranství u nové haly. Oblibu si u místních i přespolních návštěvníků získal fašank, který se poprvé konal před čtyřmi lety. Je spojen s obecní zabijačkou, která se už od rána koná u obecního úřadu. Dále se koná např. mikulášská nadílka, vánoční koncerty v kostele nebo pálení čarodějnic. Již několik let pořádá obecní úřad zájezdy do divadla a výlety pro občany všech věkových kategorií. Letos v létě navštívili Ladňáci např. Litomyšl, na konci srpna se jede do termalparku ve Velkém Mederu na Slovensku a adventní výlet do Prahy spojený s návštěvou Vinohradského divadla se bude konat na konci listopadu. K aktivním spolkům v obci patří sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, tenisový klub. Ladenské děti mohou navštěvovat např. včelařský nebo myslivecký kroužek, které byly zřízeny pod základní školou. Své nástupce si vychovávají i hasiči. Moderní tanec se děti učí v tanečním studiu N.C.O.D., které vzniklo v roce 2011. Výtvarný nebo přírodovědný kroužek, hru na flétnu a další kroužky nabízí základní škola.

 Jak je vidět, práce vám jde od ruky. Budete kandidovat i v dalším volebním období?

Většina zastupitelů se rozhodla, že bude kandidovat i v dalších volbách. Dohodli se, že dokončí projekty, které zahájili. Zda se to podařilo a jestli jsou občané spokojeni s tím, kam se za uplynulé roky obec posunula, to se uvidí po podzimních volbách.

 

 

 

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Veřejné setkání – Vysokorychlostní trať

RAKVICE / Zasedací místnost OÚ 30.5. od 16,30 hod. ZAJÍMÁ VÁS PODOBA VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI V NAŠEM …