INFORMACE – OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MIKULOV

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření se s účinností od 15. 2. 2021 omezuje činnost Městského úřadu Mikulov.

Úřední hodiny:

Pondělí 08–17 hodin, středa  08–17 hodin


Mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen.
 Pro příjem podání a dalších dokumentů bude sloužit okno podatelny v přízemí budovy.
Prosíme všechny, aby upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobní návštěvou úřadu.V době výše uvedených úředních hodin bude otevřen hlavní vchod do budovy úřadu, avšak přístupný bude pouze vestibul. Ve vestibulu bude zřízeno pracoviště koordinátora, jehož úkolem bude zprostředkovávat osobní kontakt s ostatními úředníky, není-li možno věc vyřídit jinak.

Podatelna: 519 444 555 e-mail: podatelna@mikulov.cz

Vyřídit si občanský průkaz, cestovní průkaz, řidičský průkaz a změny v registru vozidel bude možné pouze po objednání na webu https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=51 nebo po telefonické dohodě – občanské průkazy a cestovní doklady: 519 444 668, 519 444 506, řidičské průkazy: 519 444 541 a změny v registru vozidel: 519 444 540.

U ostatních záležitostí v rámci minimalizace pohybu osob doporučujeme taktéž si návštěvu předem telefonicky dohodnout a to buď využitím kontaktů na http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/kontakty-a-provozni-doba/ nebo kontaktovat podatelnu. Úředník si v dohodnutý čas pro klienta přijde, odvede do kanceláře a po skončení jednání ho opět vyprovodí k hlavnímu vstupu do přízemí.

Pokud navštívíte úřad, dodržujte prosím povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je rouška, respirátor, ústenka, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a při čekání na vyřízení dodržujte odstupovou vzdálenost 2 m. Dále doporučujeme využít bezkontaktní dávkovače dezinfekce rukou umístěné ve vestibulu.

JUDr. Jiří Večeřa
tajemník

Zdroj: www.mikulov.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Na útěku dojel jen do Mikulova.

BŘECLAVSKO: Dálniční policisté zadrželi muže na Slovensku souzeného za vraždu. To, že pro policejní spolupráci …