Nová tělocvična bude Hrušeckým sloužit od listopadu. Foto: Jiří Holobrádek

Hrušečtí se těší na novou tělocvičnu

HRUŠKY – V Hruškách vrcholí výstavba nové tělocvičny. Jakým účelům bude sloužit, jak se sehnaly peníze na výstavbu a kdy bude dokončena jsme se ptali ředitelky místní základní školy Svatavy Bradávkové.

Proč se vlastně staví nová tělocvična?

Stará tělocvična byla již pro potřeby školy velmi nevyhovující, jak z důvodů hygienických, tak také částečně prostorových. Dříve museli žáci školy do tělocvičny přecházet přes školní dvůr, což bylo hlavně při nepříznivém počasí dost problematické. Součástí stavby nové tělocvičny je i spojovací koridor. To znamená, že budova nové tělocvičny je přímo spojena se školou a děti na tělocvik nemusí přecházet přes venkovní prostory. Budova staré tělocvičny byla v obci jediným prostorem, který byl také využíván na kulturní akce v obci. Obec Hrušky nemá žádný sál, kde by se mohly pořádat plesy, kulturní akce, hody a jiné akce.

 Počítá se i s jiným využitím tělocvičny než pro potřeby žáků?

Nová tělocvična je řešena polyfunkčním způsobem, to znamená, že prostor je určen pro víceúčelové využití. Primární využití je pro sportovní účely – tělocvična pro žáky základní školy (výuka, kroužky). Dále i pro ostatní obyvatele obce – už stará tělocvična byla využívána pro sportovní činnost řadou občanských seskupení. Tělocvična byla obsazena od odpoledních do večerních hodin téměř všechny dny v týdnu. Vybudováním nové tělocvičny bude moci obec nabídnout svým občanům nové sportovní prostory na odpovídající úrovni. Sekundárně bude tělocvična využívána pro konání různých kulturních akcí v obci. Samotné sportoviště doplňují přilehlé prostory (například galerie, bufet, klubovna), které zajistí potřebné zázemí pro pořádání kulturních akcí.

 Jak se podařilo stavbu zafinancovat a kdy bude ukončena?

Stavba je financována z vlastních zdrojů obce, tedy bez úvěrů a půjček. Podařilo se vysoutěžit příznivou cenu i podmínky financování. Celkové náklady na výstavbu dosahují 21,5 milionu korun, přičemž financování bylo rozloženo do tří splátek, 70 procent stavebních prací bude uhrazeno v letošním roce a 30 procent pak v následujících dvou letech. Původní termín dokončení 13. září 2014 byl z důvodu změny kvalitnějšího vytápění a větrání posunut na 15. listopadu 2014.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Aktivity nebyly pohádkově ziskové

Z regionu: Muž z Brněnska ztratil běhen během půl roku skoro dva milióny korun.  Půl …