Hospodaření Lanžhota získalo výborný rating

LANŽHOT – Lanžhot může být se svým hospodařením v minulém roce spokojený.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau ohodnotila hospodaření města Lanžhot za rok 2013 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm B+ a udělila městu čestný certifikát. Stupeň B+  prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž obec převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau není navíc finanční stabilita obce výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

Lanžhot patří do kategorie měst s 1.000 – 4.999 obyvateli. Z celkového počtu 62 obcí v okresu Břeclav dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm B+ pouze pět obcí a v celém Jihomoravském kraji pak pouze 6,9 % obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů města, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.

„Odborné hodnocení hospodaření našeho města službou iRating  je pro nás ideální zpětnou vazbou, která nám umožnila nezávisle vyhodnotit dosavadní hospodaření,“ uvedl starosta města František Hrnčíř.  „Zároveň vedení našeho města získalo potřebné informace o tom, jak na základě získaného ratingového hodnocení vhodně přizpůsobit další kroky v našem hospodaření. Víme, co město potřebuje, nemažeme občanům med kolem pusy. Není naším cílem ohromit občany sliby. Vycházíme z reality a pětiletého rozpočtového výhledu a také díky bohatým zkušenostem z komunální politiky umíme zajistit potřebné finanční prostředky,“ dodal starosta.

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Dětské hody 2024

PODIVÍN / Hodový plac 25. 5. 2024 15:00 – 19:00 Voděnka Podivín ve spolupráci s …