Mikulovská synagoga Foto archiv

Hlasujte pro nejlépe opravenou památku v našem kraji

BŘECLAVSKO (lip) – Až do příštího pátku, tedy 4. dubna, můžete hlasovat pro nejlépe opravenou památku v roce 2013. Soutěž každoročně vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje. Dnes vám představíme soutěžící památky břeclavského regionu

Velké stavby
MIKULOVSKÁ SYNAGOGA
Jedná se o synagogu tzv. polského typu, zvanou též Altschul. Nakoso orientovaná stavba vůči uliční zástavbě vykazuje ve vnitřním prostoru výjimečně hodnotnou barokní dispozici. Rekonstrukcí synagogy se podařilo přiblížení se k její dřívější podobě, jež byla pozdějšími modernizačními zásahy značně setřena. Veškeré práce, především restaurátorské, byly provedeny velmi kvalitně.

Drobné stavby
KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE
Mezi Lednicí a Nejdkem najdeme drobnou, volně stojící, jednolodní stavbu obdélného půdorysu cca z poloviny 18. století, stavebně upravenou v 19. století. V roce 2013 byla provedena oprava střešního pláště a vnějších omítek, sanace soklového zdiva a repase vstupních dveří.

KAPLIČKA ŠPITÁLU
MILOSRDNÝCH SESTER
Drobná, volně stojící výklenková stavba cca z 1. poloviny 19. století, v nice uzavřené kovovou mříží se nachází replika sochy Panny Marie ze sousoší morového sloupu na valtickém náměstí. V roce 2013 byla provedena oprava střešního pláště, vnitřních i vnějších omítek, sanace soklového zdiva, dále výměna nevhodné, novodobé kovové mříže za kovářsky zpracovanou a doplnění chybějícího kovového kříže ve vrcholu střešního pláště dle historické fotodokumentace.

Díla výtvarného umění
MOROVÝ SLOUP
Mariánský sloup v Drnholci se sochařskou výzdobou z r. 1718 byl ve velmi špatném stavu. Byla provedena rekonstrukce pláště architektury vápenopískovou maltovinou s povrchem zatočeným dřevěným hladítkem bez barevných úprav. Při odkryvu omítkového pláště bylo zjištěno, že na rozích podnože byly původně umístěny lucerny. Tyto byly dokumentovány a následně opět zazděny. Na omítkovém plášti byly pak provedeny mírně zahloubené otvory odkazující na původní umístění luceren. Fragmenty balustrády byly očištěny a následně restaurovány do původní podoby. Scházející prvky byly dle archívní dokumentace zhotoveny z umělého pískovce Dle archívní dokumentace byla rovněž zhotovena replika kované branky a malované plechové obrazy. Oplechování bylo sejmuto a nahrazeno novým.

SOCHA SV. VÍTA
Dřevořezbu světce v nadživotní velikosti najdeme v Hustopečích. Na základě sondážního a laboratorního průzkumu povrchových úprav bylo konstatováno, že socha je opatřena několika monochromními vrstvami imitujícími mramor v odstínech slonové kosti. Po konzultacích s odbornými pracovníky se přistoupilo k sejmutí technologicky nevhodných vrstev. Následovala etapa rekonstrukce křídových podkladů a dořezeb chybějících částí. Po této etapě se povrch dřevěné skulptury opatřil rekonstruovanou leštěnou bělí zaleštěnou acháty.

SOUSOŠÍ SV. ANNY
Kamenné sousoší od vídeňského sochaře Antona Wasserburgera z roku 1869 v M. N. Vsi. Kámen podstavce byl hloubkově konsolidován. Povrch po restauračním zásahu byl sjednocen lazurní retuší. Bylo provedeno doplnění nejvíce rušivých defektů celkové kompozice. Byla provedena lokální lazurní ochranná retuš. Na základě částečně dochovaného originálu byla zhotovena kopie díla s částečnou volnou rekonstrukcí (postava malé Panny Marie), jež vycházela z dobových analogií a podobných děl autora.

Bližší informace o hlasování získáte na www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky.

O nás Lidka Pavlovová

Lidka Pavlovová
tel.: 606 181 839 e-mail: pavlovova@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Autorské čtení

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav úterý 23.4.2024/ 17:00  MUDr. Danuše Dedková bude povídat o městě na …