Podivín, sousoší Panny Marie Immaculaty

Hlasování o nejlépe opravenou památku kraje začalo. Jsou mezi nimi i památky z Břeclavska.

Brno – Od 16. března do 10. dubna 2015 je možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv v osmém ročníku soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“.

Celkem 29 památek soutěží o ceny ve třech kategoriích:
1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory,…)
2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, …).
Souhrnná částka ve výši 300 000 Kč bude podle počtu získaných hlasů rozdělena následovně: v 1. kategorii budou oceněna první dvě místa částkou 150 000 Kč a 50 000 Kč, ve 2. a 3. kategorii vítězové získají po 50 000 Kč.

„Komise soutěže může tak jako v loňském roce i v roce letošním nad souhrnnou částku dále udělit zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka a vedle toho také další cenu ve výši 25 tisíc korun, která tentokrát směřuje k fyzickým osobám – vlastníkům kulturní památky, které jsme mohli vidět v některém z pěti předchozích ročníků soutěže. Touto posledně jmenovanou cenou chceme upozornit na ty majitele památek, kteří často vlastními silami dokážou dosáhnout výsledků, jimiž se mohou chlubit a které si zaslouží pozornost. O těchto dvou cenách se nebude hlasovat formou SMS a komise soutěže si vyhrazuje právo tyto dvě ceny neudělit,“ řekla radní Bohumila Beranová.

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty jsou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ . Hlasování probíhá formou SMS, přičemž z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže je také umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května 2015.

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

70 let volejbalu na Lokomotivě si připomněly také žákyně z osmi klubů Jižní Moravy

BŘECLAV V sobotu 13. 4. 2024 se uskutečnil k příležitosti oslav sedmdesátého výročí vzniku volejbalového …