Hladiny toků klesají, III. stupeň povodňové aktivity je pouze v Hrušovanech nad Jevišovkou a ve Výrovicích

Jižní Morava – Minimum srážek v průběhu noci umožnilo pokles hladin většiny toků.

Třetí stupeň povodňové aktivity máme nyní pouze na Jevišovce ve Výrovicích, kde hladina klesá a v Hrušovanech nad Jevišovkou, ale hladina i tam už postupně klesá. Stupně povodňové aktivity zaznamenáváme také na Dyji v Ladné a Nových Mlýnech. V těchto profilech jsou však průtoky ovlivněny řízenou manipulací na nádrži Nové Mlýny. Podle předpovědi by se měly srážky objevit až večer, ale už ne tak významné jako v posledních dnech, proto očekáváme, že se situace bude postupně uklidňovat a toky budou klesat. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Na VD Jevišovice a Výrovice dochází vzhledem ke snižujícím se přítokům k postupnému poklesu hladin. Z VD Nové Mlýny je nadále udržován odtok cca 180 m3/s.

Bc. Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí,  Povodí Moravy, s.p.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Muzejní noc – Břeclav 90´

BŘECLAV / park u nádraží 26. května od 17 hodin Městské muzeum a galerie Břeclav …