Při společných cvičeních starobřeclavských a trnavských hasičů byla využita také těžká technika slovenských partnerů. Foto: archiv

Hasiči ukončili česko-slovenský projekt

 BŘECLAV – Po dvou letech byl ukončen projekt SOS.raft – Slovensko-český protipovodňový záchranný modul.

Dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavi a slovenské Trnavy navázali díky projektu vzájemnou spolupráci, starobřeclavští získali nové auto, hasiči na Slovensku zase novou zbrojnici.

„Před dvěma lety za mnou přišel velitel jednotky dobrovolných hasičů ve Staré Břeclavi, Josef Košulič, s návrhem udělat tento přeshraniční projekt s Trnavou. Našel možnost, jakým způsobem obě jednotky dovybavit. Důležitá byla také společná cvičení, dvě u nás a dvě na Slovensku. Jednotka z Trnavy zasahovala také při obrovském lesním požáru v Bzenci, uvědomili jsme si, jak může být spolupráce pro obě dvě strany důležitá,“ popsal vznik projektu starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý.

Na společném zásahovém plánu se podíleli zaměstnanci městského úřadu pod vedením krizového tajemníka Viléma Vyhnálka, profesionální i dobrovolní hasiči. „Obsahuje popis území, jsou v něm definována nebezpečí, která hrozí na naší i na slovenské straně. U nás se jedná například o povodně, velké lesní požáry, případným dalším nebezpečím být velké podniky, které ukládají a skladují zvláště nebezpečné látky,“ vysvětlil základní body plánu Vyhnálek. Pokud bude v případě nebezpeční možné a účelné využít techniku slovenské strany, může ji Břeclav požádat o pomoc při zásahu. „Součástí dokumentu je soupis veškeré techniky, kterou můžeme nabídnout slovenské straně a slovenská strana nám,“ doplnil.

„Nešlo jenom o to, že jsme ve Staré získali auto, pět nových čerpadel a člun. Slovenští hasiči nemají tolik čerpadel jako my, oni nám zase můžou nabídnout těžkou techniku, kterou nemáme my,“ vysvětlil možnosti spolupráce Josef Košulič.

V budoucnu se počítá s dalšími společnými cvičeními a prohlubováním spolupráce mezi českou a slovenskou stranou.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Peloton Josefa Zimovčáka dorazí do Břeclavi

BŘECLAV / dopravní hřiště v areálu bývalého cukrovaru Josef Zimovčák na svém vysokém kole dorazí …