Gymnázium v Hustopečích Vás zve na návštěvu

HUSTOPEČE (dl) – Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče pořádá již každoročně Den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohou přijít podívat osobně  do školy  v úterý 13. ledna 2015 od 9 do 17 hodin.

Přihlášky ke  studiu se přijímají do 15. března 2015. Zaměstnanci a  studenti již připravují doprovodný program, např. ukázky práce ve fyzikální a chemické laboratoři,  v jazykových učebnách,  případně tematicky oborově zaměřené prezentace v jednotlivých třídách.

Výuka na této střední škole s devadesátiletou tradicí probíhá ve 12 třídách podle vlastního Školního vzdělávacího programu s využitím IT technologií. V rámci všeobecně vzdělávací výuky je realizováno osmileté maturitní  studium pro absolventy 5. tříd a čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd základních škol. Žáci jsou připravováni  především pro studium na vysokých školách a VOŠ. Samozřejmostí je výuka čtyř cizích jazyků: angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. V posledním ročníku škola nabízí  studentům až šest volitelných předmětů. V rámci cizích jazyků je možné získat mezinárodní certifikáty z anglického, německého a francouzského jazyka.

Škola má  zabezpečený bezbariérový přístup a bezdrátové připojení na internet. Žáci mají  v průběhu studia k dispozici dvě moderní počítačové učebny a další prostory a třídy vybavené IT technologiemi potřebnými k modernímu interaktivnímu vzdělávání. V rámci výuky se  každoročně uskutečňuje týdenní lyžařský kurz a sportovně-turistický kurz. Všechny třídy se zúčastňují poznávacích zájezdů a exkurzí, včetně zahraničních jazykových pobytů.

Gymnázium je taktéž zapojeno do různých projektů, jimiž ozvláštňuje standardní proces vzdělávání, např. do  projektů Comenius,  inGenious, Fotoškola, Creative clasroom, do výměnných pobytů v rámci projektu Do světa a do projektu Institutu experimentálních technologií 1 (IET1) realizovaném na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Zároveň je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně.

Většina tříd se každoročně účastní akce Motýl aneb Výlet trochu jinak, kde se žáci formou různých aktivit zabývají  např. problematikou mezilidské komunikace a zásadami zdravého životního stylu. Na škole pracuje studentský parlament, který mj. vydává školní časopis Salamandr. Samozřejmostí je pravidelná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Břeclavi a každoroční Sportovní den ředitele školy. Velké oblibě stávajících studentů, absolventů a rodičů se těší  společenské akce školy – zejména ples a studentská akademie.  Více informací najdou zájemci na www.gymhust.cz

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Poplatky zaplatí Břeclavané pohodlně již v druhém platebním kiosku

BŘECLAV Už druhý platební kiosek slouží na Městském úřadě Břeclav. Lidé mohou jeho prostřednictvím pohodlně …