Stanislav Schneider s Šárkou Radovou, která patří v oboru figurální keramiky k nejlepším na naší i evropské scéně. Foto: Jaroslav Švach

Galerie Reistna chystá projekty v oblasti keramiky

VALTICE – Galerie Reistna se stala významným centrem kultury ve Valticích. Probíhají zde výstavy, autorská čtení, divadla, přednášky a další kulturně-společenské akce. Nyní její majitel Stanislav Schneider vybudoval keramický ateliér a má s ním velké plány.

Proč zrovna keramický ateliér?

Jsem velký fanda tohoto umění. Keramika, jako sochařské medium, se v dějinách umělecké tvorby vyskytuje od pradávných dob do současnosti. Není jiného média, které by bylo tak rozmanité a dovolovalo tolik různých možností vyjádření. Mám ale oprávněný pocit, že v současné době a v naší společnosti je keramika na okraji zájmu. Lidé berou keramiku pouze jako užitkové spotřební předměty a zapomněli na její roli ve výtvarném umění. Důvodů bude jistě několik a k jejich zjištění bude potřeba široké diskuse. Z pohledu výtvarného umění se keramika považuje za něco levného (byť už to není pravda) a také část veřejnosti má pocit, že sami zvládnou modelovat a točit na hrnčířském kruhu. Samozřejmě, že k tomu přispěli i samotní výtvarníci částí své tvorby jako jsou suvenýry, kýčovité pitvořivé figurky atd. (tato část tvorby ovšem tvoří pro některé velkou položku příjmu) a tím sami znehodnocují svou vlastní tvorbu. Naším cílem je oživit a propagovat umění keramiky a vrátit je do povědomí veřejnosti jako nedílnou součást výtvarného umění. Proto keramický ateliér.

 Jaké aktivity v keramickém ateliéru chystáte?

Keramický ateliér je nedílnou součástí Galerie Reistna ve Valticích. Měl by být motorem výtvarné a umělecké činnosti galerie. Výstavy v galerii se postupně vyprofilují na keramiku, se zaměřením na trendy a umělecký vývoj. Cílem galerie bude hledat nové mladé talenty a etablovat je na umělecké scéně. Keramický ateliér bude nabízet prostory pro začínající mladé studenty, nebo absolventy uměleckých škol v oborech umělecko-řemeslných, oborech zabývajících se designem keramiky a porcelánu. Výstupem ze spolupráce s mladými studenty a absolventy může být společná výstava, propagace, soutěže nejrůznějšího typu. Aktivně ve spolupráci s kurátorem galerie chceme produkovat a financovat autorské nebo skupinové výstavy.

 Jak vás znám, určitě máte ještě další plány…

Dále máme připravené výtvarné projekty v oblasti keramiky (kurzy, workshopy, symposia, autorské dílny) pro profesionály a samozřejmě i pro širokou veřejnost se zaměřením na mladé začínající výtvarníky. Kurzy budou jak pro jednotlivce, tak i pro malé skupiny dospělých a dětí. Délka kurzů bude od jednodenních až po týdenní. Dále připravujeme víkendové kurzy a speciální prázdninové akce. Kurzy budou zaměřeny na dekorativní a figurativní tvorbu, modelování, točení na hrnčířském kruhu a jiné techniky práce s keramickou hlínou. Účastníci budou tvořit a pracovat pod vedením odborných lektorů. Smysl a význam autorské dílny spočívá v tom, že konkrétní umělec – keramik pracuje a tvoří společně v debatě s diváky, kteří mohou sledovat umělce při tvorbě. Tato setkání mohou přinášet nová nevšední přátelství a poznatky. Dále to bude americké raku a experimentální výpaly keramiky – jedná se o kurz seznamující s historií, teorií a hlavně s praxí výpalu amerického raku. Řečeno slovy pana Paula Soldnera: „Raku může nabídnout hlubší porozumění kvalit keramiky vyráběné lidmi ochotnými a schopnými vytvářet díla, která mají jak smysl, tak i funkci.“ Experimentální výpaly budou představovány široké veřejnosti, budou je provádět odborníci, jak z řad profesionálních keramiků, tak z řad studentů, příp. absolventů.

 Chcete tedy také spolupracovat se školami?

Aktivní spoluprací se školami je míněno zapojení studentů do činností, které jsou spojené s výše uvedenými body. Spolupráce může probíhat se školami zaměřenými na výtvarné obory (základní umělecké školy, střední umělecké školy, vyšší odborné školy, příp. vysoké školy). Důraz je kladen na podporu jejich výtvarné a praktické činnosti v oboru zpracování keramiky. Nabízí se přímá spolupráce s Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně (Střední škola umění, stylu a módy a Vyšší odborná škola v Brně), která se může podílet na obnově umělecko-řemeslných předmětů v daném regionu s přímou podporou muzeí, soukromých osob a Galerií Reistna.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Živá hudba U Zajíce – Chameleon Groove

MIKULOV / Zahrádka U Zajíce, Náměstí 3 13. 04. 2024 / 19 hodin Funk rockový …