Zahraniční studenti během pobytu v Dolních Věstonicích společně vytvořili také pohádkový komiks. Foto: archiv školy

Dolní Věstonice hostily studenty sedmi zemí

DOLNÍ VĚSTONICE (had) – EUropean Fairy Tale. Tohle téma přilákalo do areálu Základní školy v Dolních Věstonicích na čtyři desítky mladých lidí ze sedmi států Evropy.

V rámci výměny mládeže nového programu Erasmus+ zde mohli studenti ve věku 17-26 let poznávat jinou kulturu, navazovat nová přátelství či poznávat krásy jihomoravského regionu.

„Projekt EUropean Fairy Tale je projekt financovaný Evropskou unií a zaměřený převážně na divadlo a různorodost pohádek v Evropě,“ prozradil nám student brněnského JAMU a člen divadelního souboru z Boleradic Juraj Háder, který celý projekt vedl. „Cílem bylo dostat do povědomí studentů, kteří přijeli, jak rozdílné jsou pohádky například ve Španělsku a Estonsku a které pohádky naopak najdeme napříč Evropou.“ Studenti si v rámci workshopů vyzkoušeli neverbální divadlo, kreslili komiks, který následně hráli před ostatními, a také si vymysleli a zinscenovali vlastní pohádku. „To vše v nich vzbuzuje kreativitu a podporuje mezikulturní dialog, neboť pracují v mezinárodních skupinách, a tak každý může přinést kousek toho svého. Zároveň je to nutí hledat kompromisy a pracovat ve skupině rozdílných lidí,“ dodal Háder.

Nebyly to však jen pohádky a divadlo, které obohatily účastníky výměny. Ve Věstonicích se sešlo téměř 40 lidí ze Španělska, Francie, Belgie, Itálie, Polska, Estonska a České Republiky. Studenti mohli poznávat různé kultury, zvyky či odbourávat stereotypy, které o určitých zemích máme. Protože pracovním jazykem byla angličtina, neméně významným přídavkem bylo procvičení se v tomto jazyku. „Někteří účastníci se během týdne opravdu rozmluvili a rozdíl mezi prvním a posledním dnem výměny byl opravdu velký. Podobné to bylo i s jinými jazyky, kdy si studenti mohli procvičit znalosti ze školy s rodilým mluvčím z Francie, Itálie či Španělska,“ poukázal na další důležitý aspekt podobných setkání Juraj Háder.

Týden v Dolních Věstonicích byl pro všechny účastníky velkým zážitkem, při kterém měli možnost poznat i místní muzeum, gotický kostel, kalendář věků a vodní nádrž Nové mlýny. „Neméně velkým zážitkem pro účastníky bylo i přivítání panem místostarostou Janem Votavou a účast na folklorní slavnosti Babské hody, kde mohli na živo vidět lidovou kulturu jižní Moravy, včetně jejích tradic a krojů,“ dodal Juraj Háder.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Kde se dá živě nebo ze záznamu sledovat hokej

Pro posílení popularity ledního hokeje se nabízí jeho sledování pomocí streamovací služby. Je tak možnost …