Dobrá práce břeclavských kriminalistů na drogové scéně

BŘECLAVSKO: Během roku zajistili drogy v hodnotě okolo 3,5 milionu korun.

Břeclav – Při ohlédnutí za pomalu se končícím rokem nelze opomenout práci břeclavských kriminalistů, kteří pracují na úseku „TOXI“. Bohužel drogová scéna v našem regionu stále produkuje nové pěstitele i výrobce omamných a psychotropních látek. Důkazem toho jsou právě výsledky kolegů, kteří se na drogovou problematiku zaměřují.

V letošním roce se břeclavským kriminalistům podařilo objasnit 45 případů a zajistit drogy v tržní hodnotě okolo 3,5 milionu korun. Výsledky jejich práce je tak řadí na první příčky v rámci Jihomoravského kraje.

Nejvíce se tato skupina potýkala s odhalováním pěstitelů a dealerů marihuany, ale její pozornosti neunikli ani výrobci a prodejci dalších návykových látek, především pervitinu. Při výčtu specifik, která provázejí práci na úseku „toxi“, nelze opomenout, že jednotlivé případy jsou náročné jak na dokazování, tak i z procesního hlediska. Z tohoto důvodu je důležité vyzdvihnout pracovní nasazení kriminalistů při získávání poznatků i provádění jednotlivých realizací, ale neméně podstatné je zmínit rovněž odvedenou práci vyšetřovatelů při zpracování spisového materiálu.

Toxi tým se při realizacích často potýkal s mezinárodním prvkem, což je dáno polohou našeho regionu, který se nachází v těsné blízkosti s Rakouskem a Slovenskou republikou. Proto kriminalisté úzce spolupracovali nejen s Celní správou, ale několikrát realizovali případy s Národní protidrogovou centrálou.

Na závěr zbývá dodat, že drogová kriminalita je komplementárně spojená s ostatními rizikovými jevy naší společnosti a negativně ovlivňuje nejen život jednotlivce, ale  i jeho bezprostředního okolí. Proto boj proti drogové trestné činnosti vždy byl, je a bude nezbytný a opodstatněný.

Zdroj: www.policie.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Parýžfest / Verona, Jakub Děkan, Ready Kirken,…

HLOHOVEC / areál kulturního domu a okolí – Dolní konec 29 sobota 25. 5. 2024 …