Den otevřených dveří – letos virtuální

BŘECLAV

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
a obchodní akademie Břeclav,
příspěvková organizace

pořádá letos virtuální Den otevřených dveří

Zájemci se mohou přihlásit po kliknutí na odkaz, který bude zveřejněný na stránkách školy
https://www.spsbv.cz/  24 hodin před zahájením DOD

 

Střední průmyslová škola E. Beneše

Pro „průmyslovku“ byl uplynulý školní rok velmi úspěšný. Naši žáci oboru Elektrotechnika dokázali zúročit své technické znalosti a dovednosti a vybojovali v soutěžích a projektech vynikající umístění.

Jednou ze soutěží, jež rozvíjí kreativitu a posouvá tím hranice lidského poznání, je soutěž CanSat. Vyhlašuje ji vesmírná agentura ESA (European Space Agency). Jedná se o stavbu funkčního modelu satelitu komunikujícího s pozemním stanovištěm až z výšky 1 km. V celostátním kole této soutěže získali naši studenti už dvakrát třetí místo.

Novinkou je  letošní účast v soutěži opět vyhlašované ESA  –  „Pošli svůj kód do vesmíru“. Jedná se o experiment pro mezinárodní vesmírnou stanici ISS (International Space Satation). Experiment je založen na naprogramování počítače umístěného na palubě stanice. V  současné době máme podobný počítač zapůjčen ve škole.

Zájemci o robotiku se zúčastnili soutěže Merkur Challenge organizované FEKT VUT Brno. I v této soutěži jsme byli úspěšní, dokonce se nám podařilo vyhrát superfinále.  Všichni studenti byli za splnění zadání přijati na VUT FEKT bez přijímacích zkoušek.

Obchodní akademie

Při výuce oboru Obchodní akademie dlouhodobě klademe důraz na předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické znalosti. To se každoročně odráží v úspěších v odborných soutěžích.

V uplynulém školním roce se naši žáci prosadili na dvou veletrzích fiktivních firem, které se konaly pod hlavičkou CEFIF. V Olomouci získali mezi 30 českými i zahraničními firmami první a druhé místo za leták, druhé za vizitku, druhé a třetí za slogan.  V Brně v konkurenci 20 firem vybojovali první místo v soutěží o nejlepšího obchodníka, první a čtvrté místo za prezentaci firmy a první, druhé a čtvrté místo za katalog. Na obou veletrzích museli mít žáci prezentace i veškeré materiály kromě češtiny i v angličtině. Také obchodování na stáncích probíhalo v těchto jazycích.

Celostátní soutěže z účetnictví Má dáti dal 2020 se účastnily týmy z 39 škol. Jednalo se o náročné dvoudenní klání. První den soutěžící ve čtyřhodinové tzv. certifikované části účtovali příklady z jednotlivých oblastí, druhý den na ně čekal elektronický test obsahující 100 znalostních otázek. Družstvo našich čtvrťaček obsadilo pěkné sedmé místo. Maturanti nás reprezentovali i v krajském kole Ekonomického týmu. Řešili otázky z ekonomiky, práva, účetnictví a informačních technologií a prezentovali zadané téma. Vybojovali čtvrté místo.

Již tradičně jsme byli úspěšní i v mezinárodní soutěži v psaní na PC v programu ZAV. Ta loni zahrnovala 16 disciplín a body z nich se sčítaly. Soutěž se uzavírala až po ukončení školního roku. Celkově jsme mezi 130 školami z ČR, Slovenska, Rakouska a Polska skončili jedenáctí a obdrželi dotaci na nákup výukového programu.

Želízko v ohni jsme měli připravené i na krajské kolo Mistrovství ČR v grafických disciplínách. Sedm přecházejících let jsme v disciplíně autorská korektura obsadili metu nejvyšší a výborné výkony našich soutěžících ze školního kola dávaly tušit, že bychom mohli být úspěšní znovu. Bohužel z důvodu epidemie soutěž neproběhla.

Se školou jsou nedílně spojeny atraktivní doplňkové aktivity. Při obchodní akademii působí již 15. rokem Divadlo Bedřicha Kaněry. I loni zahrálo několik představení pro veřejnost. Žáci z předmětu aplikovaná ekonomie připravili školní ples, studentský parlament vánoční program. Další akce se konaly i v souvislosti s významným výročím. Obchodní akademie oslavila sto let od svého založení. Při této příležitosti jsme vydali také almanach.

Střední odborné učiliště

Každoročně se žáci učiliště zapojují do soutěže odborných dovedností KOVO junior pro obory Strojní mechanik a Obráběč kovů nebo soutěže ELEKTRO pro silnoproudaře případně, slaboproudé elektrikáře.

Úkolem žáků je vyrobit podle zadání technické dokumentace jednoduché funkční zařízení nebo zapojit silový a ovládací obvod elektrických zařízení a přístrojů.

Tato soutěž probíhá pod patronací Cechu KOVO ČR a je zařazena do projektu Přehlídka řemesel České ručičky. Jedná se o nejprestižnější soutěž učebních oborů pro žáky středních škol a je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato přehlídka má velkou tradici, celostátní působnost a často probíhá i s mezinárodní účastí. V porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru a kategorii obdrží zlatou plaketu Českých ručiček.

Pro žáky oboru Kadeřník/Kadeřnice, jsou určeny soutěže účesové tvorby Šarm, kde se díky svým praktickým dovednostem umísťují na předních pozicích.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavští policisté darovali krev

BŘECLAVSKO: Další dílek akce Daruj krev společně s Policií ČR a Zdravotní pojišťovnou MV V úterý …