Čtyři projekty mají zvýšit bezpečnost

BŘECLAV – Asistenti prevence kriminality, domovníci, vzdělávání seniorů a nové kamery. To vše by mělo zvýšit bezpečnost v Břeclavi.

Břeclavské zastupitelstvo zařadilo minulý týden do letošního městského rozpočtu Program prevence kriminality a extremismu – Bezpečná Břeclav. Odbor prevence kriminality ministerstva vnitra vyhlásil pro letošní rok celostátní Program prevence kriminality a extremismu, který je spojen s poskytováním státní účelové dotace samosprávám měst na realizaci projektů pozitivně ovlivňujících bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách.

Břeclav se proto rozhodla požádat o dotaci na čtyři projekty.

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY. Město chce navázat na již realizovaný projekt. Žádost o dotaci se bude týkat získání dotace na tři asistenty prevence kriminality a jejich mentora – proškoleného pracovníka městské policie.

Asistenty prevence kriminality budou vybraní obyvatelé sociálně vyloučené lokality, kteří budou styčným článkem mezi městskou policií a místní komunitou a budou napomáhat při plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku.

DOMOVNÍK. V minulém roce spustilo ministerstvo vnitra financování projektů domovník, kterého se město Břeclav účastnilo. V rámci tohoto projektu je v plánu zřídit pozice čtyř domovníků. Tři budou působit v v bytových domech na ulicích Krátká, Riegrova a Na Zahradách, jeden v domě s pečovatelskou službou na ulici Seniorů. Součástí projektu je i pětidenní školení domovníků a následné zhodnocení jejich práce. Plat domovníků je stanoven nai 4.000 Kč.

SENIOR AKADEMIE BEZPEČÍ. Bezplatný vzdělávací cyklus v podobě tzv. univerzit třetího věku má za cíl zvýšit informovanost seniorů a snížit riziko, že se stanou obětí trestné činnosti.

ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU: Čtvrtým projektem, investičním, je žádost o další rozšíření již existujícího městského kamerového dohledového systému. Žádost o dotaci se bude týkat pořízení dalších tří kamerových bodů Předpokládaná hodnota jejich pořízení a instalace je 750.000 Kč, maximální výše dotace je 350.000 Kč, zbytek uhradí město z vlastních zdrojů.

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

70 let volejbalu na Lokomotivě si připomněly také žákyně z osmi klubů Jižní Moravy

BŘECLAV V sobotu 13. 4. 2024 se uskutečnil k příležitosti oslav sedmdesátého výročí vzniku volejbalového …