Chodníky, pozemky, odpočívadla. Moc se v příštím roce investovat nebude.

Hustopeče – Další část trasy s bezbariérovými chodníky, odkup pozemků od železnice nebo odpočinková místa směrem na rozhlednu do mandloňových sadů – to jsou plánované akce města pro rok 2015. V rozpočtu jsou však na investice vyhrazeny pouze čtyři miliony korun, další peníze se tak budou muset sehnat z dotací.

„Celkové příjmy schválené zastupiteli města jsou 127 milionů 445 tisíc korun a celkové výdaje jsou 120 milionů 780 tisíc. Takto sestavený rozpočet obsahuje investiční částku pouze něco přes čtyři miliony korun, zbylé peníze pokrývají běžné výdaje na zajištění provozu města a jeho příspěvkových organizací. Není v něm počítáno s žádnými většími opravami nebo s nějakými většími investičními akcemi,“ rozebrala rozpočet města pro rok 2015 vedoucí Finančního odboru MěÚ Hustopeče Jana Fabigová.

Počítat se nedá ani s přebývajícími téměř sedmi miliony korun. Ty vedení města využije na splácení úvěrů z minulých let. „Jsou to úvěry, které byly poskytnuty například na rekonstrukci školy, na komunikace nebo na nákup pozemků,“ přiblížila Fabigová.

Využít na větší investiční akce se podle ní nedá ani přebytek z loňska. Z rozpočtu roku 2014 zbylo necelých pět milionů korun, využijí se však na zaplacení akcí a projektů, které se v minulém roce nakonec neuskutečnily a přesouvají se tak do roku letošního.

„Investičních zdrojů tedy není moc. Záleží hlavně na tom, co se podaří vyjednat ve formě dotací a podobně,“ shrnula vedoucí finančního odboru a její slova potvrzuje i místostarosta Bořivoj Švásta.

„V roce 2015 toho moc nebude, protože rozpočet je docela napjatý. Nicméně jsme přihlásili projekt na Státní fond dopravní infrastruktury s bezbariérovou trasou, která by měla vést od hotelu Centro po hřbitov. Současně se připravuje další etapa bezbariérové trasy směrem od nemocnice na Starovice na Penny Market. To bude ale asi až v roce 2016,“ zmínil místostarosta.

O další zhruba tři sta tisícovou dotaci, na cestovní ruch, bude vedení města žádat ministerstvo pro místní rozvoj. Vybudovat by za ni chtělo odpočívadla na turistické trase směrem na rozhlednu v mandloňových sadech v nové lokalitě Tůně v nivě Štinkavky.

„Kupovat se má také parkovací automat za dvě stě tisíc korun. A v rozpočtu jsou vyčleněny peníze i na koupi pozemků u železnice. Před časem jsme tam odkoupili budovu depa, teď je v plánu koupě pozemků v jeho okolí, které nyní vlastní stát. Zaplatit za ně bychom měli asi milion dvě stě tisíc korun,“ vyjmenoval místostarosta.

Většina peněz z rozpočtu však půjde na běžný provoz města. Například na splátku veřejného osvětlení. „Před časem se třeba zrekonstruovalo veřejné osvětlení a nebylo na to ho zaplatit celkově. Ještě v letošním i příštím roce ho tak budeme splácet. A to už dnes víme, že je nedostačující,“ vysvětlil Švásta.

A investici si vyžádají i mandloňové sady. Na konci roku bude vysázeno dalších 500 sazenic mandloní. „Je potřeba pro to připravit pozemek o rozloze asi dva hektary a to je vše spojené s financemi,“ doplnil místostarosta.

U příjmů města se však podle vedoucí finančního odboru blýská možná na lepší časy. Z větší části jsou totiž příjmy města tvořené podílem z vybraných daní. A ten by mohl být do budoucna vyšší díky oživení ekonomiky.

-jal-

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Kde se dá živě nebo ze záznamu sledovat hokej

Pro posílení popularity ledního hokeje se nabízí jeho sledování pomocí streamovací služby. Je tak možnost …