Chceme mládež vyhecovat ze „zápecnictví“

BŘECLAV – S novým školním rokem začala také činnost mnoha zájmových kroužků. Jakou zájmovou činnost nabízí Středisko volného času Duhovka jsme se zeptali jeho ředitele Leo Čudy.

 Zájmové vzdělávání má oproti školám jednu výhodu – děti při něm méně zlobí, protože je činnost, kterou se zabývají, baví. Je to jediná odlišnost?

Dobře zvolené zájmové kroužky mají na vznikající osobnost mladého člověka velký vliv. Tím, že si dítě vybírá činnost, ve které je úspěšné, prožívá při ní příjemné emoce vyvolané svým úspěchem. Potřeba znovu prožít radost z úspěchu se po čase stává motivací pro další život člověka, pro volbu jeho celoživotních priorit, zájmů, studia a posléze volbu pracovní specializace. Všude kolem sebe vidíme, že ti, kteří dělají svou práci proto, že je baví, jsou v ní úspěšní. Proto je z hlediska rodičů i společnosti potřebné neomezovat vzdělání dětí pouze na školu, ale hledat činnosti, pro které mají děti předpoklady, v nejrůznějších zájmových kroužcích.

 Kolik letos nabízí Duhovka kroužků?

V tomto školním roce je to 51 zájmových útvarů, rozdělených do několika kategorií: sportovní a pohybové, výtvarné a tvořivé, hudební, přírodovědné a technické, společenské a turisticko-tábornické. Jejich přehled i přihlášky naleznete na našich webových stránkách www.duhovka.cz.

 Přibyly v novém školním roce nějaké nové kroužky?

Každý rok vycházíme z požadavků dětí i rodičů, proto máme i letos v nabídce celou řadu novinek. Pro zájemce z 2. stupně nabízíme filmařský a reportérský kroužek. Oba se budou věnovat z velké části filmové technice, práci s kamerou, zvukem a vším, co je s tím spojené. U filmařského kroužku půjde především o psaní scénáře, přípravu kostýmů až po natočení samotného filmu. Reportérský kroužek se bude věnovat spíše novinářskému řemeslu a televizní reportáži.

Pro stejnou věkovou skupinu také nově nabízíme výuku hry na bicí nástroje. Přijít mohou i ti, kteří bicí soupravu doma nevlastní. Další novou zajímavou a populární aktivitou je geocaching, který spojuje moderní technologie (GPS navigace) s turistikou a pobytem v přírodě. Nově otevíráme také kroužek Yoyo. Jedná se o dnes velmi populární, v podstatě sportovní disciplínu, kde se pod vedením velice šikovných břeclavských dětských reprezentantů naučí s yoyo efektní triky.

 O které kroužky je největší zájem?

Jsou to naše klasické kroužky, které nabízíme již mnoho let. U chlapců sportovní kroužky, například softball a florbal, u děvčat zejména keramické a taneční kroužky.

 Máte dostatek kvalitních vedoucích?

Obecně ani ne. Špatně se získávají vedoucí pro technické a přírodovědné kroužky – lidí, kteří umějí tuto odbornost skloubit se schopností zaujmout děti a mládež nebude nikdy dostatek.

 Je nějaký kroužek, který byste ještě do budoucna chtěli otevřít?

Chtěli bychom mladé lidi vyhecovat ze „zápecnictví“ a umožnit jim pomocí grantů EU cestovat a navazovat kontakty s dalšími mladými ze všech koutů Evropy. Máme k tomu schopné zkušené vedoucí, můžeme ukázat úspěchy Břeclaváků, kteří v době svých středoškolských studií do světa vyrazili. Tento Klub projektů EU se však v minulém roce nesetkal s dostatečným zájmem mezi studenty. Budeme to zkoušet i letos, třeba se malá skupinka najde.

Pedagogové z prvního stupně ZŠ a mateřských škol signalizují, že v Břeclavi není kam zajít na exkurzi za domácími zvířaty. V Hodoníně mají malou ZOO, v Hustopečích zase Zookoutek na DDM Pavučina. Břeclav také postrádá odborníka, který by školám pomohl s výukou dopravní výchovy na dopravním hřišti. Všech těchto činností bychom se uměli ujmout. Máme ale vážný problém – nejsou peníze na mzdy ani provoz. SVČ Duhovka je v porovnání s podobnými zařízeními v okolních okresních městech citelně poddimenzovaná. V 90. letech, kdy stát  tyto aktivity podporoval, Břeclav spala. Teď už na takové rozvojové programy nejsou peníze.

 V současné době je kolem Duhovky lešení, co se opravuje?

Minulou zimu spadlo několik tašek z věžičky naší historické budovy na Lidické ulici. Naštěstí nám zřizovatel, Jihomoravský kraj, poskytl mimořádnou dotaci a nechali jsme vyrobit v keramických závodech v Poštorné, podle původních forem, nové tašky a hřebenáče.  Bohužel se oprava dost protahuje – k nemalému zdržení přispěla neplánovaná potřeba vyměnit také původní plechovou špičku věžičky.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Cyklistická sezóna je v plném proudu

BŘECLAVSKO: Policisté se v Lednici zaměřili na cyklisty.  Cyklistická sezóna je v plném proudu a na …