foto:itras.cz

Cestovní ruch na jižní Moravě v loňském roce rostl

BRNO – Cestovní ruch v Jihomoravském kraji slavil v roce 2014 úspěchy. Statistická čísla za celý rok ještě nejsou k dispozici, ale podle údajů za první tři čtvrtletí si kraj dobře držel druhé místo v počtu hostů hned za hlavním městem Prahou. Celkem se v kraji ubytovalo 1 207 309 hostů, z toho 416 045 zahraničních a 791 264 domácích.

Jen ve třech krajích České republiky byl zaznamenán meziroční nárůst počtu ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. V Jihomoravském kraji se zvýšil nejvíc – o 4,5 procenta. Údaje za třetí čtvrtletí (vrcholná sezóna) ukazují, že ve všech ostatních regionech kromě Prahy a Karlovarského kraje statistiky zaznamenaly meziroční pokles počtu přenocování. Pokud jde o počet hostů, v meziročním srovnání jich jen v pěti ze čtrnácti krajů České republiky přibylo. Nejvíce v Jihomoravském kraji (o 5,7 procenta), dále v Karlovarském kraji (o 5,4 procenta a v Praze (o 4,8 procenta.).

Podle ředitelky Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Zuzany Vojtové se na tomto výsledku podílí zlepšující se kvalita služeb, hustá síť cyklotras, rostoucí přitažlivost cílevědomě vytvářené nabídky, vycházející z charakteristiky regionu. Její součástí jsou sklepní uličky, vinařské stezky, rozlehlý Lednicko-valtický areál pod ochranou UNESCO, Moravský kras a historické památky, které přitahují zájem turistů vyhledávajících relaxaci i poznání. Zvlášť když jsou propojeny hustou sítí cyklotras, na kterých je v sezóně opravdu živo.

Ze sdělení náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Václava Božka vyplývá, že Jihomoravský kraj se cíleně věnuje cykloturistice již řadu let. Kromě dvou tradičních dotačních programů kraj realizuje i různé projekty, zlepšující turistickou infrastrukturu. Například v loňském roce kraj ve spolupráci s Lesním závodem Židlochovice a Povodím Moravy vybudoval za peníze z programu evropské územní spolupráce Rakouska a České republiky dřevěný tzv. povalový chodník na soutoku řek Moravy a Dyje a vydal k této příležitosti tematické brožurky pro turisty, vydány byly také mapky dálkové trasy Eurovelo 9.

Kdo již vinařské obce a jejich sklepní uličky navštívil, dobře ví, že ubytovací nabídka v soukromí je zde opravdu velká, takže ani statistiky z hromadných ubytovacích zařízení nemohou dát skutečný obraz o počtu návštěvníků kraje. Potenciál těchto cílů ještě zdaleka není vyčerpán. Díky stále se zlepšujícím službám, včetně ubytování a stravování v soukromí, má náš kraj stále co nabídnout. V poslední době nabídku rozšířila atraktivní wellness centra, aquapark v Pasohlávkách, nová lázeňská zóna v Lednici. Svůj podíl na rostoucím zájmu turistů o kraj má také zavádění moderních internetových platforem prezentace, ať již jde o řadu nových tematicky profilovaných webových stránek (například www.sklepni-ulicky.cz, www.velka-morava-eu), nebo o budování mobilních aplikací.

Jihomoravský kraj modernizuje svůj oficiální turistický portál, včetně mobilní aplikace ke stažení do chytrých telefonů. Na jaře se může setkat ve vybraných kinech s pozvánkou k návštěvě regionu, propagaci kraje má sloužit také interaktivní hra využívající QR kódů, která přiblíží slavné osobnosti kraje. Projekt je spolufinancován z prostředků EU.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Mezinárodní den muzeí 2024

BŘECLAV / Městské muzeum a galaerie 18. 05. 2024 Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní …