Bytový dům na Denisově ulici.

BŘECLAV – V dnešním článku bych rád vaši pozornost obrátil na bytový dům vybudovaný v polovině minulého desetiletí v blízkosti centra města na nároží ulic Denisova a Šilingrova.

Tyto dvě ulice jsou součástí kompaktní městské zástavby ohraničené obloukem řeky Dyje, železničním koridorem a Čechovou ulicí. Tato lokalita si zachovala charakter blokové zástavby, vyhnulo se jí období rozsáhlých demolic v sedmdesátých letech minulého století a dnes patří mezi nejoblíbenější ve městě. Má příjemnou atmosféru danou převážně řadovou zástavbou rodinnými domy a nízkopodlažními bytovými objekty. V době svého vzniku se jí říkalo Nová čtvrť (jak hlásal před rekonstrukcí nápis Hostinec Nová čtvrť na nároží Denisovy a Sokolovské ulice).
A právě o dva bloky dále, na nároží Šilingrovy ulice, došlo k menší demolici prodejny a původního výrobního objektu firmy Racio. Uvolnil se tak prostor, ve kterém se nachází bytový dům.

Byl vybudován jako velký rohový objekt o rozměrech téměř 40 x 30 metrů včetně parkovacích prostor a vstupu do domu ve dvorní části. Stavba je to svým umístěním v zástavbě zdařilá, jakmile však začnete vnímat její architektonické hodnoty, jeví se jako rozporuplná.

Bytový dům má pro tuto čtvrť obvyklé dvoupodlažní průčelí nad částečně zapuštěným suterénem. Nad nimi ve střešním prostoru uvidíte nejprve řadu vikýřů v mansardě třetího obytného podlaží a pak další dvě (!) úrovně střešních oken v sedlové části střechy. Mansarda a střecha je přerušena do ulice nárožním průčelím na výšku čtyř podlaží a schodišťovými hranoly. Stavba se nevyhnula „koloritu“ klempířských svodů na každém z deseti jednotlivých vikýřů obrácených do uličního prostoru.

Velmi nevhodně se v architektuře domu projevují dva schodišťové hranoly umístěné do Denisovy ulice. Vystupují o dvě podlaží nad úroveň střechy a mají tak najednou výšku téměř pěti podlaží. Vedle dvoupodlažního základního tvaru domu působí velmi nevhodně a tento dojem je ještě zvýrazněn úzkým bílým pruhem jejich fasády. Schodišťový prostor má navíc střechu s malým spádem, která do konceptu domu vůbec nezapadá. Téměř brutálně pak působí pohled na boční stěny schodišťových částí převýšených vysoko nad střešní plášť.
Na nárožích objektu do Šilingrovy ulice můžete vidět chaoticky tvarované terasy a zábradlí v úrovni třetího a čtvrtého podlaží. Jsou ještě zvýrazněny nakoso umístěným ostrým tvarem „stanové“ sedlové střechy nad částí horní terasy. Ocelové zábradlí uchycené „drápy“ do fasády v kombinaci s dřevěnou pergolou také nepřispívají k esteticky hodnotnému vzhledu domu.

Na vzhledu objektu je na první pohled vidět křečovitá snaha „natlačit“ do něj co nejvíce bytů. Zatímco sousedící bytový dům má dvě obytná podlaží a mansardový dům na rohu Denisovy a Jungmannovy ulice tři podlaží bytů, do popisovaného objektu prosadil investor čtyři podlaží včetně páté mezonetové úrovně. Toto výškové členění se projevuje ještě zřetelněji na dvorním průčelí domu, které působí jako značně převýšené. Zde můžete vidět mimo plné výšky suterénu další čtyři úrovně bytových teras (s nevhodně tvarovaným ocelovým zábradlím).
Bytový dům má snahu vypadat obdobně jako nedaleká mansardový dům na rohu Jungmannovy ulice. Ten však má noblesu bytového domu první poloviny 20. století s nádhernými velkými okny horního podlaží zapuštěnými do mansardy bez vikýřových prvků.

Obyvatelé bytů se určitě mohou cítit v tomto domě a v této čtvrti dobře, nicméně se zdá, že jejich dům nevyužil zcela příležitost ke vzniku hodnotné stavbě v dobré lokalitě. Velmi příjemný prvek patřící k pozemku domu se však skrývá ve dvoře. Je tam umístěno klidové posezení v kruhovém altánu včetně zátiší vzrostlých stromů a keřů v malé zahradě.

Ing. arch. Jiří Zálešák
autorizovaný architekt České komory architektů
autorizovaný architekt pro obor územní plánování

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …