Bylinková zahrada ve Valticích otvírá již zítra

V sobotu 17.5. v 11 hod se uskuteční slavnostní otevření zahrady. Těšit se můžete na živou hudbu, ochutnávky čajů a biolád, komentovanou prohlídku a vstup  od 10-12 hodin zdarma. V obchůdku Vás jistě potěší bohatý sortiment bylin na prodej a nové originální suvenýry.

Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích je unikátní veřejně přístupnou zahradou svého druhu v České republice. Samostatný areál o rozloze cca 3000 m2 se nachází v bezprostřední blízkosti Národní kulturní památky Zámek Valtice, na ploše bývalého zámeckého zahradnictví a vznikal během let 2004-2010.

Zahrada je navržena jako samostatně  fungující objekt zahrnující tematické záhony bylins informačním programem, okrasný parter s vodním prvkem, luční společenstvo s přilehlým sadem a odpočinkovou část.Díky svému charakteru je zahrada součástí projektu„Přírodní zahrada bez hranic„, který je realizován z prostředků EU z Programu Evropské územní spolupráce Česká republika – Rakousko a nese certifikační plaketu Přírodní zahrada, jež je udělována zahradám splňujícím kritéria trvale udržitelného zahradničení podle biologických principů. Zahrada je spravována občanským sdružením Tiree Chmelar.

Historie vzniku Bylinkové zahrady Tiree Chmelar

Začátek budování Bylinkové zahrady Tiree Chmelar spadá do roku 2004, kdy se zrodil nápad oživit valtický zámecký areál vybudováním bylinkové zahrady jako následovníka tradice ze 17. století, kdy byly léčivé byliny pěstovány při nemocnici založené ve Valticích řádem Milosrdných bratří.

Myšlenka založit bylinkovou zahradu navazuje také na tradici z počátku 20. století, kdy se na jejím místě nacházela užitková zahrada, která byla dříve součástí téměř každého šlechtického sídla a využívala se pro zásobování zámecké kuchyně.

Hlavními iniciátory projektu byli manželé Tiree a Lubomír Chmelarovi z USA, kteří dlouhodobě podporují Lednicko-valtický areál prostřednictvím zajišťování prostředků z amerických nadací. Jsou spoluzakladateli programu Greenways v České republice. Za svou filantropickou činnost získali manželé Chmelar Cenu děkana Zahradnické fakulty MZLU v Lednici a Medaili Černínského paláce od MZV ČR za zásluhy propagace vztahů mezi ČR a USA.

V roce 2005 proběhla soutěž na architektonické ztvárnění zahrady. Tým tří vítězů: Adam Baroš, Jakub Finger a Jitka Svorová, pak v rámci společného workshopu vytvořil pod vedením ing. Přemysla Krejčiříka a jeho ženy Kamily návrh zahrady.

V následujících letech byly postupně dle zhotovené dokumentace relizovány jednotlivé etapy celého projektu. Vzhledem k finanční náročnosti projektu trvaly práce na zahradě celkem čtyři roky (2006-2010).

Principy Bylinkové zahrady Tiree Chmelar

Zahrada je svou polohou součástí Lednicko-valtického areálu. Tvoří tak další střípek významné mozaiky vytvářené symbiózou architektury a přírody, jakým Lednicko-valtický areál bezesporu je.

Celá plocha zahrady je navržena jako samostaně fungující objekt s několika nosnými prvky. Nejedná se o vědeckou sbírkovou zahradu, je určena hlavně pro oddych a potěšení. Snahou bylo vytvořit objekt, který svým tvaroslovím, barvami a vůněmi důstojně doplní valtický zámek, a zároveň nabídne návštěvníkům zámeckého areálu nové zážitky a poznání.

Zahrada je od samého počátku navržena jako multifunkční platforma, je možné ji na časově omezenou dobu pronajmout za účelem pořádání společenských událostí (zahradní slavnosti, koncerty, svatby, atp.)

Vzhledem k charakteru založení a péče o zahradu byla Bylinková zahrada Tiree Chmelar vybrána jako pilotní objekt do projektu „Přirodní zahrada bez hranic“. Jedná se o společný projekt českých a rakouských organizací realizováný v rámci Programu Evropské územní spolupráce. Cílem projektu je udržet neporušené přírodní prostředí, a to podporou přírodě blízkých zahrad a péče o rostliny.Projekt je zároveň první částí sítě přírodních zahrad, které mají postupně vzniknout v Dolním Rakousku, Jižních Čechách, na Vysočině a na Jižní Moravě.

Zahrada nese certifikační plaketu Přírodní zahrada, která je udělována zahradám splňujícím kritéria trvale udržitelného zahradničení podle biologických principů a nachází se v databázi veřejně dostupných přírodních zahrad. Pravidlem zde je vyloučit pesticidy, nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva a rašelinu k úpravě a obohacování půdy a podporovat obhospodařování a péči na biologických principech (mulčování, kompostování atp.).

zdroj:www.zamek-valtice.cz

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Park žije! Anna Habancová & Tomáš Janoška

BŘECLAV / park u nádraží 21. 7. 2024 18:00 Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav …